Minilex - Lakipuhelin

Sopimus kommandiittiyhtiön voiton tai tappion jaosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaisena lähtökohtana on, että kommandiittiyhtiön tilikauden voitosta suoritetaan ensin korkoa äänettömän yhtiömiehen panostukselle yhtiössä, ja tämän jälkeen jaetaan jäljellejäänyt voitto vastuunalaisten yhtiömiesten kesken tasan.

Jos kommandiittiyhtiön tilikauden voitto ei riitä äänettömien yhtiömiesten voitto-osuuksien täysimääräiseen suorittamiseen, jaetaan voitto heidän kesken tilikauden alkaessa maksettuina olleiden panosten mukaisessa suhteessa.

Kommandiittiyhtiön tappio jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken tasan. Mikäli tästä menettelystä halutaan poiketa, tulee asiasta ottaa nimenomainen maininta yhtiösopimukseen. Maininnalla on merkitystä erityisesti siinä tilanteessa, jossa yhtiömiesten panostukset yhtiöön ovat toisistaan määrällisesti poikkeavat.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa