Minilex - Lakipuhelin

Säätiön säännöt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiön omien sääntöjen kautta säätiöstä tulee määrättyä tarkoitusta toteuttava "perustajansa luomus". Säätiölaki mahdollistaa sen, että säätiölaissa säädetystä voidaan poiketa joiltakin osin säätiön säännöissä.

Säätiölaki edellyttää, että säännöissä on mainittava vähintään seuraavat tiedot:

  • säätiön nimi ja kotipaikkana oleva Suomen kunta
  • säätiön tarkoitus ja toimintamuodot
  • miten säätiön varat on käytettävä, jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan
  • mahdollisen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä, asettamistapa ja toimikausi
  • maininta mahdollisen toimitusjohtajan valinnasta
  • säätiön nimen jokainen ilmaisu, jos säätiö aikoo käyttää nimeään kaksi- tai useampikielisenä
     

Keskeinen osa vahvistettavia sääntöjä ovat säätiön tarkoitusta ja sen toteuttamista koskevat määräykset. Mikäli säännöissä halutaan poiketa siitä, mitä säätiölaissa säädetään hallituksesta, tilintarkastajista tai muista toimijoista, niistä tulee käydä ilmi säätiön hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien lukumäärä, asettamistapa ja toimikausi, määräys säätiön nimen kirjoittamisesta, määräys siitä, milloin säätiön tilinpäätös on tehtävä sekä tilejä ja hallintoa tarkastettava.

Olosuhteiden muuttumista ennakoiden säännöissä voidaan myös määrätä siitä, miten päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta on tehtävä. Mikäli säätiön perustajat ovat antaneet määräyksiä muista säätiötä koskevista asioista, on ne otettava sääntöihin.

Jos säätiötä ollaan perustamassa testamentin määräyksellä, toimeenpanija voi sääntöjä laatiessaan poiketa testamentin määräyksistä, jos ne ovat lain vastaisia tai määräyksiä noudatettaessa säännöt tulisivat sellaisiksi, että niitä olisi muutettava. Jos sääntöjä ei voida laatia säätiön tarkoitusta olennaisesti muuttamatta, säätiön perustaminen raukeaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa