Minilex - Lakipuhelin

Säätiön säännöt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiön sääntöjen kautta säätiöstä tulee määrättyä tarkoitusta toteuttava "perustajansa luomus".

Säätiön säännöissä on mainittava säätiön nimi, johon tulee sisältyä sana "säätiö" ja jonka tulee selvästi erota säätiörekisteriin aiemmin merkittyjen säätiöiden nimistä. Säätiö saa käyttää nimenään myös nimensä toiseen kotimaiseen kieleen tehtyä käännöstä, joka on mainittu säätiön säännöissä.

Keskeinen osa vahvistettavia sääntöjä ovat säätiön tarkoitusta ja sen toteuttamista koskevat määräykset. Säätiön säännöissä tulee lisäksi eritellä säätiölle tuleva omaisuus ja vahvistaa omaisuuden hoitamistapa. Säännöistä tulee käydä ilmi myös säätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, asettamistapa ja toimikausi, määräys säätiön nimen kirjoittamisesta, määräys siitä, milloin säätiön tilinpäätös on tehtävä sekä tilejä ja hallintoa tarkastettava.

Olosuhteiden muuttumista ennakoiden säännöissä tulee myös määrätä siitä miten päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta on tehtävä. Säännöissä on myös ilmoitettava se kunta, jota on pidettävä säätiön kotipaikkana; Mikäli säätäjä on antanut määräyksiä muista säätiötä koskevista asioista, on ne otettava sääntöihin.

Mikäli säätäjä on kuollut tai häneltä ei muuten voida saada ohjeita tai tietoa, saadaan sääntöjä laadittaessa poiketa säätäjän määräyksistä, mikäli nämä ovat sisällöltään lain tai hyvien tapojen vastaisia, taikka mikäli määräyksiä noudatettaessa säännöt tulisivat sellaisiksi, että niitä olisi lain mukaan muutettava. Mikäli säätiön sääntöjä ei voida laatia säätiön tarkoitusta olennaisesti muuttamatta, säätiön perustaminen raukeaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa