Minilex - Lakipuhelin

Säätiön perustaminen testamentilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Itsenäisen säätiön perustamisesta säätäjän kuoltua tulee määrätä kirjallisessa testamentissa. Säätiön perustamismääräyksessä on mainittava säätiön tarkoitus ja sille tuleva omaisuus. Mikäli säätiön perustamisesta on määrätty testamentissa, tulee sen, jolla on kuolinpesä hallussaan, ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa saatuaan testamentin sisällöstä tiedon siitä sen paikkakunnan tuomioistuimelle, missä säätäjän kotipaikka on viimeksi ollut. Mikäli säätäjä ei ole asunut Suomessa, tehdään ilmoitus Helsingin käräjäoikeudelle.

Tuomioistuin ilmoittaa testamentista patentti- ja rekisterihallitukselle. Kun tuomioistuin on saanut tiedon edellä tarkoitetusta testamentista, tulee tämän tulee viivytyksettä selvittää se, suostuuko henkilö joka on testamentissa määrätty huolehtimaan säätiön perustamisesta tähän tehtävään. Mikäli suostumusta ei saada tai mikäli tehtävään määrätty ei ole siihen sovelias, tulee tuomioistuimen määrätä tehtävään yksi tai useampia henkilöitä. Samoin tulee menetellä, mikäli säätäjä ei ole määrännyt tehtävään ketään tai tehtävä on muusta syystä avoin. Mikäli kuolinpesän haltija jättää vaaditun ilmoituksen tekemättä määräajassa, joko tahallaan tai huolimattomuudesta, on tästä säädetty laissa rangaistus.

Tuomioistuimen on ilmoitettava antamastaan säätiön perustamismääräyksestä patentti- ja rekisterihallitukselle. Jollei testamentissa perustettavaksi määrätylle säätiölle ole haettu perustamislupaa kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun patentti- ja rekisterihallitus on saanut edellä tarkoitetun ilmoituksen, on patentti- ja rekisterihallituksen ilmoitettava asiasta asianomaiselle tuomioistuimelle.

Säätiön perustamiseen on hankittava lupa. Lupa säätiön perustamiseen voidaan antaa vain, mikäli säätiölle tulevan omaisuuden arvo on vähintään 25 000 euroa. Edellisestä poiketen, testamentissa perustettavaksi määrätyn säätiön perustamiseen alemmalla rahasummalla voidaan antaa lupa, mikäli omaisuuden arvo vastaa sitä määrää, joka testamentin tekoaikana on tarvittu säätiön perustamiseen.

Lupaa säätiön perustamiseen ei saa antaa, jos säätiölle tuleva omaisuus on sellaisessa epäsuhteessa säätiön tarkoitukseen, ettei säätiön perustamiselle ole edellytyksiä. Perustamislupa on evättävä myös, jos säätiön perustaminen olisi sääntöperinnöstä voimassa olevien säännösten kiertämistä

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa