Minilex - Lakipuhelin

Säätiön perustaminen säädekirjalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli joku tahtoo luovuttaa omaisuutta itsenäisen säätiön perustamista varten, hänen tulee tehdä asiassa säädekirja. Säätiön perustamiseen on hankittava lupa. Lupa säätiön perustamiseen voidaan antaa vain silloin, mikäli säätiölle tulevan omaisuuden arvo on vähintään 25 000 euroa. Lupaa säätiön perustamiseen ei saa antaa, jos säätiölle tuleva omaisuus on sellaisessa epäsuhteessa säätiön tarkoitukseen, ettei säätiön perustamiselle ole edellytyksiä. Säätiöllä tulee olla vahvistetut säännöt, ja se on merkittävä erityiseen säätiöistä pidettävään rekisteriin.

Säätiön perustamismääräyksessä on mainittava säätiön tarkoitus ja sille tuleva omaisuus. Säädekirja on päivättävä. Säätiön perustajan on allekirjoitettava säädekirja sekä kahden henkilön todistettava se oikeaksi.

Säätäjä voi peruuttaa säädekirjaan sisältyvän säätiön perustamismääräyksen ennen säätiön rekisteröimistä. Mikäli säätäjä haluaa peruuttaa perustamismääräyksen sen jälkeen, kun säätiön perustamislupaa koskeva hakemus on tehty patentti- ja rekisterihallitukselle, on säätäjän toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle kirjallinen, kahden henkilön oikeaksi todistama peruutusilmoitus.

Säätiön ei tule harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin sellaista, joka on sen säännöissä mainittu ja joka välittömästi edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista. Perustamislupaa säätiölle ei anneta, jos tarkoituksena sen sääntöjen mukaan on liiketoiminnan harjoittaminen tai jos sen pääasiallisena tarkoituksena ilmeisesti on välittömän taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa