Minilex - Lakipuhelin

Säätiön ilmoittaminen säätiörekisteriin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiörekisteri on koko maalle yhteinen rekisteri, josta ilmenevät Suomeen rekisteröidyt säätiöt. Säätiörekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus. Säätiörekisteriin on merkittävä: säätiön nimi, tarkoitus, kotipaikka ja postiosoite; sekä säätiön hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen, samoin kuin säätiön jokaisen nimenkirjoittajan, täydellinen nimi, osoite, asuinpaikka ja henkilötunnus tai syntymäaika, sekä, mikäli säätiön hallituksena toimivat toisen säätiön, yhteisön tai laitoksen hallituksen jäsenet taikka viranomainen, maininta siitä, sekä säätiön tai yhteisön tai laitoksen rekisterinumero ja rekisteri, johon se on merkitty. Mikäli säätiön sääntöihin on otettu määräys sen nimestä käytettävästä käännöksestä, on tästä myös tehtävä merkintä rekisteriin.

Säätiö on ilmoitettava säätiörekisteriin kuuden kuukauden kuluessa perustamisluvan antamisesta. Ilmoituksen sisältövaatimuksista säädetään tarkemmin säätiölaissa.

Mikäli säädekirjaan perustuvaa säätiötä ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi määräajassa, taikka mikäli säätiön merkitseminen rekisteriin on lainvoiman saaneella päätöksellä evätty, perustamislupa raukeaa. Patentti- ja rekisterihallitus voi hyväksyttävästä syystä pidentää ilmoituksen tekemiselle säädettyä määräaikaa.

Mikäli testamenttiin perustuvaa säätiötä ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi määräajassa, voi Patentti- ja rekisterihallitus asettaa velvollisuuksien täyttämiseksi säätiölle valitun hallituksen jäsenille uhkasakon. Uhkasakon määrää maksettavaksi Patentti- ja rekisterihallitus.

Mikäli perustamisluvan saanutta säätiötä ei merkitä rekisteriin, omaisuuden luovuttamista säätiölle koskeneet oikeustoimet raukeavat.

Säätiö syntyy rekisteröinnillä. Kun säätiö on merkitty rekisteriin, se voi saada nimiinsä saavuttaa oikeuksia ja tehdä sitoumuksia, sekä toimia asianosaisena tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa. Ennen säätiön merkitsemistä rekisteriin tehdystä oikeustoimesta vastaavat oikeustoimeen ryhtyneet.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa