Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja salakuljetus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen rikoslaki määrittelee ja kieltää salakuljetuksen rangaistuksen uhalla.

Salakuljetuksesta on lain mukaan kyse silloin, kun joku ilman asianmukaista lupaa tai muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan tai vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta. Salakuljetus on kyseessä myös silloin, kun joku tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan tai kuljettaa, käsittelee tai säilyttää eläimiä tai tavaroita taikka laiminlyö velvollisuutensa tarkastuttaa eläimet tai tavarat.

Salakuljetuksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi, joka voidaan määrätä suoritettavaksi ehdollisena vankeutena.

Jos salakuljetuksella on tuotettu taloudellista hyötyä, voidaan rikoksentekijälle määrätä sakon tai vankeuden lisäksi menettämisseuraamus, jonka seurauksena rikollisesta toiminnasta peräisin oleva omaisuus on luovutettava valtiolle. Menettämisseuraamukseen voidaan tuomita rikoksentekijä, rikoksen osallinen, tai sellainen henkilö, jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty.

Salakuljetuksesta on myös lievä tekomuoto, johon tuomitaan silloin, kun salakuljetus on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, ottaen huomioon tavaran arvo tai määrä tai muut rikokseen liittyvät asiat. Lievästä salakuljetuksesta tuomitaan sakkoon.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä salakuljetuksesta rikoslaissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa