Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja rekisterimerkintärikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rekisterimerkintärikoksesta tuomitaan ensinnäkin se, joka antaa rekisteriä pitävälle viranomaiselle väärän tiedon aiheuttaakseen oikeudellisesti merkityksellisen virheen viranomaisen pitämään yleiseen rekisteriin. Toiseksi rekisterimerkintärikokseen syyllistyy myös se, joka tarkoituksenaan hankkia itselleen tai toiselle hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, käyttää hyväkseen edellä mainitulla tavalla aiheutettua virhettä. Rekisterimerkintärikoksesta on rangaistuksena sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta. Myös rekisterimerkintärikoksen yritys on rangaistavaa.

Rekisterimerkintärikosta koskevalla säännöksellä on tarkoitus suojata viranomaisten pitämien yleisten rekisterien luotettavuutta ja niiden sisältämien tietojen totuudenmukaisuutta. Viranomaisten pitämiä yleisiä rekistereitä ovat esimerkiksi kauppa-, lainhuuto- ja kiinnitys-, patentti- ja rikosrekisteri. Yleiset rekisterit ovat usein julkisia ja niiden sisältämillä tiedoilla on suuri merkitys. Säännöksellä suojataan kuitenkin myös rikosrekisteriä, vaikka se ei olekaan julkinen oikeusturvasyistä.

Rekisterimerkintärikokseen voi syyllistyä ensinnäkin antamalla kirjallisesti tai suullisesti väärän tiedon rekisteriä pitävälle viranomaiselle. Tekijän tarkoituksena tulee olla, että viranomainen tekee virheellisen merkinnän rekisteriin väärän tiedon vuoksi. Rangaistavuus ei kuitenkaan edellytä, että viranomainen tosiasiassa tekisi merkinnän.

Rekisterimerkintärikoksesta on kyse myös silloin, kun tekijä käyttää hyväkseen edellä tarkoitetulla menettelyllä aiheutettua virhettä. Tekijä voi esimerkiksi hankkia rekisteristä virheellisen tiedon sisältävän otteen, jota hän aikoo käyttää todisteena. Virheellisen merkinnän hyväksikäyttäjä ja virheellisen tiedon antanut voivat olla eri henkilöitä, mutta jos kuitenkin henkilö ensiksi aiheuttaa virheellisen merkinnän ja sen jälkeen käyttää hyväkseen sitä, kyseessä on kuitenkin vain yksi rekisterimerkintärikos. Väärän tiedon hyväksikäytön rangaistavuus edellyttää lisäksi sitä, että tekijällä on hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.  

Myös rekisterimerkintärikoksen yritys on rangaistavaa. Yritys on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tekijä lähettää virheellisen tiedon viranomaiselle postilla, mutta jää kiinni ennen kuin tieto on toimitettu viranomaiselle. Lisäksi on syytä huomata, että jos rekisterimerkintärikos toteutetaan väärennetyn asiakirjan avulla, voidaan tekijä tuomita rekisterimerkintärikoksen ohella myös väärennyksestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa