Minilex - Lakipuhelin

Niskoittelu poliisia vastaan toteutuu monin tavoin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka jättää noudattamatta poliisimiehen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai tehtävän suorittamiseksi toimivaltansa rajoissa antaman käskyn tai kiellon, syyllistyy niskoitteluun poliisia vastaan. Toiseksi poliisimiehellä on yksittäisen tehtävän suorittamiseksi oikeus saada jokaiselta tiedot tämän nimestä, henkilötunnuksesta tai sen puuttuessa syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä paikasta, josta hän on tavoitettavissa, ja jos henkilö kieltäytyy antamasta poliisimiehelle näitä henkilötietoja, hän syyllistyy myös niskoitteluun.

Kolmanneksi, poliisimiehellä on oikeus määrätä kulkuneuvo pysäytettäväksi tai siirrettäväksi, jos se on tarpeen etsintäkuulutetun tai muun kiinniotettavan tavoittamiseksi, kulkuneuvon käyttöön liittyvän valvonnan tai rajatarkastuksen suorittamiseksi, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi. Jos henkilö jättää noudattamatta tällaisen, poliisimiehen kulkuneuvon pysäyttämiseksi tai siirtämiseksi antaman selvästi havaittavan merkin tai määräyksen, syyllistyy niskoitteluun. Neljänneksi, jokainen paikallisen poliisiyksikön alueella oleva vähintään 18 ja enintään 54 vuotta täyttänyt henkilö on, jollei se hänen terveydentilansa tai henkilökohtaiset olosuhteensa huomioon ottaen tai muusta erityisestä syystä ole kohtuutonta, velvollinen päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksestä avustamaan poliisia hengenvaarassa olevan kadonneen etsimisessä, ihmishengen pelastamisessa, loukkaantuneen auttamisessa sekä huomattavan omaisuusvahingon tai ympäristöhaitan torjumisessa. Joka laiminlyö tämän avustamisvelvollisuutensa tai hälyttää aiheettomasti poliisin tai antamalla vääriä tietoja vaikeuttaa poliisin toimintaa, syyllistyy myös, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, niskoitteluun poliisia vastaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Niskoittelusta poliisia vastaan voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa