Minilex - Lakipuhelin

Rahoituksen lisääminen: Osakeanti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeannilla tarkoitetaan osakeyhtiön mahdollisuutta antaa uusia osakkeita, tai luovuttaa hallussaan olevia osakkeita. Se on sekä keino järjestellä ja muutella tarvittaessa yhtiön omistussuhteita, palkita haluttuja henkilötahoja, että myös keino hankkia yhtiöön aidosti oman pääoman ehtoista rahoitusta. Usein osakeanti mielletään lähtökohtaisesti nimenomaan rahanhankintakeinoksi yhtiölle. Tämä on myös osakeyhtiölain oletus. Mikäli muuta ei osakeantipäätöksessä sovittaisi, olisi oletus se, että osakkeita luovutetaan vastiketta vastaan kaikille yhtiön jo olemassa oleville osakkeenomistajille heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa. Tällöinhän osakkeenomistajien oikeudet eivät muuttuisi millään tavalla, koska kaikki saisivat saman määrän osakkeita. Yhtiö saisi kuitenkin lisää omaa pääomaa, mikä voisi parantaa sen rahoitusasemaa ja myös vieraan pääoman lainaehtoja.

Osakkeet on osakeannissa mahdollista luovuttaa siis maksua vastaan, taikka maksutta. Maksua vastaan tapahtuvaa osakkeiden luovutusta kutsutaan maksulliseksi osakeanniksi ja maksutonta osakkeiden luovutusta maksuttomaksi osakeanniksi. Toimivalta päättää osakeannin toteuttamisesta kuuluu aina yhtiökokoukselle, eikä siis esimerkiksi hallituksen tekemä päätös olisi pätevä. Kuten sanottu, osakeannissa yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Tavallista osakeantia ei siten voida käyttää yhtiön omistussuhteiden muuttamiseen vastoin osakkeenomistajien tahtoa.

Toisin sanoen on kuitenkin mahdollista, että joku osakkeenomistajista ei halua tai kykene merkitsemään yhtiön osakeannissa luovuttamia osakkeita. Osakkeenomistajaa ei voida luonnollisestikaan pakottaa sijoittamaan lisää varallisuutta yhtiöön, jolloin kieltäytyminen osakeantipäätöksen mukaisten osakkeiden merkitsemisestä on mahdollista. Seurauksena tästä on luonnollisesti se, että omistussuhteet yhtiössä muuttuvat, vaikka niiden muuttaminen ei olisikaan ollut alkuperäinen tarkoitus. Omistussuhteet voivat kuitenkin muuttua ilmankin osakeantia, sillä voihan osakkeenomistajista kuka tahansa päättää koska tahansa myydä omistamansa osakkeet. Lähtökohtana on siis vain, että jos osakeanti ei ole suunnattua, on kaikilla osakkeenomistajilla oltava ainakin mahdollisuus ostaa luovutettavia osakkeita.

Mikäli yhtiössä on erilajisia osakkeita, etuoikeus tulee toteuttaa antamalla kaikkien osakelajien osakkeita näiden lajien suhteessa ja tarjoamalla kunkin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on kyseisenlajisia osakkeita. Erilajisia osakkeita ovat sellaiset osakkeet, jotka oikeuttavat esimerkiksi erisuuruisiin äänimääriin yhtiökokouksessa tai eivät oikeuta esimerkiksi osallistumaan päätöksentekoon tiettyjä asioita koskevissa päätöksentekomenettelyissä. Tällaisia osakkeita kutsutaan osakesarjoiksi.

Osakkaiden etuosto-oikeudesta on yksityisen osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen otettavin määräyksin mahdollista poiketa. Julkisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on etuosto-oikeuden osalta mahdollista määrätä, että osake, joka ei yhtiöjärjestyksen mukaan tuota oikeutta jako-osaan yhtiön varoja jaettaessa, ei myöskään tuota etuoikeutta osakeannissa. Toisin sanoen, jos tällainen määräys on tehty joidenkin osakkeiden kohdalla, niin ei tarvita edes yhtiökokouksen päätöstä suunnatusta osakeannista, jotta osakkeita voitaisiin luovuttaa vain tietyille osakkeenomistajille. Tällöin tavallisellakin osakeannilla osakkeet ohjautuvat vain niille omistajille, joiden sillä hetkellä omistamiin osakkeisiinsa ei liity rajoitusta etuoikeuteen osakeannissa liittyen.

Osakeannin käyttäminen on tavanomainen rahanhankintakeino etenkin suuremmissa osakeyhtiöissä ja varsinkin julkisissa osakeyhtiöissä. Pienissä yksityisissä yhtiöissä on tavallista myös harrastaa tarvittaessa suoria sijoituksia, jossa yhtiön omistaja sijoittaa rahaa yhtiöön oman pääoman ehtoisesti, mutta ei vastaanota mitään osaketta tai muuta oikeutta vastineeksi. Osakeannin toteuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja varsinkin päätöksen osakeannista tekeminen lain mukaan oikein vaatii hieman perehtymistä osakeyhtiölain säännöksiin. Enemmän tietoa aiheesta saat kun soitat lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]