Minilex - Lakipuhelin

Rahoituksen lajit: Vieras pääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön rahoitus tavataan jakaa sekä juridisesti, että kirjanpidossa oman pääoman ehtoiseen ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen. Tällä jaottelulla on merkitystä niin yhtiön omistajien kuin velkojienkin kannalta. Lisäksi oman ja vieraan pääoman suhteella voi olla merkitystä myös yrityksen arvoon ja suorituskykyyn. Vakavarainen yritys, jolla on paljon omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, mielletään usein vakaampana ja luotettavampana, kuin suurimmaksi osaksi velkarahoituksella toimintaansa ylläpitävä yhtiö. On kuitenkin muistettava, että vaikka lähtökohtaisesti vieraan pääoman käsitetään olevan velkaa ja velkaantumisen jotain, mitä kannattaa välttää, ei asia ole aivan niin yksiselitteinen osakeyhtiön liiketoimintatodellisuudessa.

Osakeyhtiön vieraalla pääomalla tarkoitetaan siis yhtiön ottamaa velkarahoitusta. Vieras pääoma voidaan ottaa joko yhtiön omilta osakkeenomistajilta, taikka muilta, yhtiön ulkopuolisilta toimijoilta. Vieras pääoma otetaan yhtiön käyttöön ennalta määrätyksi ajaksi. Toisin sanoen siihen liittyy aina takaisinmaksuvelvollisuus toisin kuin omaan pääomaan, jonka etuna onkin se, ettei kerran yhtiöön sijoitettua omaa pääomaa voida vaatia yhtiöltä takaisin. Vieraalle pääomalle sovitaan yleensä lainasumman takaisinmaksun lisäksi maksettavaksi korvausta laina-ajalta.

Vieraan pääoman ehdoin yhtiötä lainoittanut velkoja ei saavuta osakkeenomistajan asemaa yhtiössä.  Toisin sanoen lainan antaminen yhtiölle ei oikeuta äänestämään yhtiökokouksissa eikä myöskään osinkoon yhtiön voitosta. Toisaalta maksukyvyttömyystilanteissa vieraan pääoman ehdoin sijoittaneen asema on osakkeenomistajan asemaa turvatumpi. Velkoja on näet maksukyvyttömyystilanteissa sovellettavassa maksunsaantijärjestyksessä osakkeenomistajaa paremmalla etusijalla. Ennen kuin siis yhdellekään osakkeenomistajalle voidaan maksaa osinkoa, tulee yhtiön velkojen takaisinmaksu sekä korot olla maksettuna.

Vieraan pääoman ehdoin tehtyyn sijoitukseen voi myös liittyä turvaavan vakuuden antaminen toisin kuin oman pääoman ehdoin tapahtuvaan rahoitukseen. Vakuus voi olla henkilövakuus tai reaalivakuus kuten muussakin velan myöntämisessä. Vakuuden ajatus on se, että se turvaa tavallisia velkojia paremman etuoikeuden saatavalle. Jos esimerkiksi yhtiö luovuttaa tehdasrakennuksensa velan vakuudeksi on kyseisen velan velkojalla oikeus saada velkansa katetuksi kaikesta kyseisen rakennuksen myymisestä saadusta rahasta. Näin ollen kyseinen velkoja saisi velkansa maksetuksi, vaikka yhtiöllä ei olisi mitään muuta varallisuutta kuin kyseinen rakennus ja muut velkojat jäisivät täysin ilman suoritusta.

Vieraan pääoman ehdoin rahaa osakeyhtiöön sijoittanut saavuttaa siis velkojan aseman suhteessa osakeyhtiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että hän voi periä suorituksen saatavalleen pakkotäytäntöönpanon kautta. Yhtiölle tämä tarkoittaa sitä, että jos se ei pysty maksamaan velkojaan, voi velkoja vaatia yhtiön ajamista konkurssiin velkojen maksamiseksi. Tässä mielessä velkarahalla yhtiön rahoittamista voidaankin pitää riskialttiina. velkarahaan liittyy kuitenkin eräs huomattava etu. Se on kuluiltaan omaa pääomaa edullisempaa. Velalle maksettava korko on aina pienempää suuruudeltaan kuin omalle pääomalle, eli esimerkiksi yrityksen osakkeilta vaadittava osinkotuotto. Luonnollisesti voi olla, että osinkotuotto jää osakesijoittajan tuottovaatimuksen alle, mutta käytännössä julkisilla osakemarkkinoilla osakkeen hinta määräytyy pitkälti juuri odotettavissa olevien tuottojen eli osinkojen suuruuden perusteella,

Taloudellista hyötyä, jonka yhtiö saavuttaa velkarahoituksella voidaan kutsua velkavivuksi. Kun vieraan pääoman osuus on suuri kasvaa eräs yrityksen toiminnan tehokkuutta ja voitollisuutta kuvaava tunnusluku erityisen vahvaksi. Nimittäin yhtiön omalle pääomalle syntyvä tuotto, joka lasketaan jakamalla yhtiön voitto oman pääoman suuruudella. Koska vieras pääoma on myös edullisempaa korkotasoltaan kuin omalle pääomalle maksettava osinko, joten myös tässä mielessä vieras pääoma voi joissain tilanteissa olla yritykselle edullisempaa. Lisätietoja vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa