Minilex - Lakipuhelin

Rahoituksen lajit: Välipääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön rahoitus jaotellaan perinteisesti sekä myös kirjanpidollisesti omaan ja vieraaseen pääomaan. Omalla pääomalla tarkoitetaan osakkeenomistajien tekemiä sijoituksia tai sellaisia muita sijoituksia, joihin ei liity takaisinmaksuvelvollisuutta ja joille tulee maksaa tuottoa ainoastaan omistajien päätöksellä ja jos yhtiön liiketoiminta on riittävän voitollista. Oman pääoman ehtoinen sijoitus ei voi tuottaa yhtiölle sellaisia maksuvelvollisuuksia, joiden vuoksi se joutuisi vararikkoon. Vieras pääoma taas tulee maksaa takaisin sovittuna ajankohtana. Tämän lisäksi vieraaseen pääomaan liittyy yleensä myös koronmaksuvelvollisuus, josta yhtiö ei voi luistaa edes huonossa taloudellisessa tilanteessa. Maksamattomat velat johtavat yleensä lopulta yhtiön toiminnan lopettamiseen.

Oman ja vieraan pääoman lisäksi on kuitenkin olemassa eräänlainen kolmas pääoman muoto, joka edustaa eräänlaista yhdistelmää edellä mainituista. Tämä pääoma on nimeltään välipääomaa ja se onkin nimensä mukaisesti jotain oman pääoman ja vieraan pääoman väliltä. Välipääoma yhtiön rahoituksen lajina voi olla joko oman pääoman tai vieraan pääoman ehdoin toteutettua yrityksen rahoitusta. Käytännössä kyse on yhtiön käytössä olevista rahoitusvälineistä, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät ole suoraan omaa pääomaa eivätkä vierasta pääomaa, vaan niihin sisältyy piirteitä kummastakin rahoituksen muodosta. Esimerkiksi vieraan pääoman ehdoin tehtyihin sijoituksiin voidaan sopimusteitse liittää myös oman pääoman ehdoin tehtyä sijoitusta muistuttavia piirteitä. Voidaan muun muassa sopia velkojan etusijasta tavanomaisesta maksunsaantijärjestyksestä poikkeavasti tai koron maksamisesta lainalle vain voitonjakokelpoisista varoista.

Välirahoituksen keinoin voidaan tapauskohtaisesti räätälöidä sellaisia yhtiön rahoituksen muotoja, jotka sopivat hyvin muun muassa kasvuyrityksille ja pörssiin haluaville yrityksille. Välipääoman käsitettä ei tunneta tilinpäätöstä koskevassa sääntelyssä, joten kirjanpidollisesti välipääoma tulee kirjata tilinpäätöksessä joko omaksi taikka vieraaksi pääomaksi. Lähtökohtaisesti tunnetuin välipääoman muoto on pääomalaina. Tämä on siis laina, joka maksetaan suoraan yhtiön osakepääomaan. Se mielletään kirjanpidollisesti omaksi pääomaksi, sillä vaikka siihen liittyy takaisinmaksuvelvollisuus ja korko, niin molempien maksaminen riippuu olennaisesti yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Pääomalainaa voidaan maksaa vasta kaikkien yhtiön vieraan pääoman kulujen maksamisen jälkeen, eikä yhtiö saa käytännössä maksaa pääomalainan palautuksia, jos sillä ei ole riittävästi omaa pääomaa kattamaan yhtiön velat.

Välirahoitus on käytännössä hyvä ratkaisu jos yhtiölle halutaan räätälöidympää rahoitusta. Esimerkiksi tilanne, jossa yhtiö tarvitsisi aidosti vahvemman pääoman, eli enemmän omaa pääomaa, mutta ei ole esimerkiksi valmis jakamaan voittojaan uusien osakkeenomistajien kanssa tai ei halua enempää henkilöitä tekemään päätöksiä yhtiön puolesta voi olla ratkaistavissa oman pääoman ehtoisella välirahoituksella. Tällöin on vain huolehdittava, että pääoman ehdot täyttävät aidosti omalle pääomalle asetettavat kriteerit. Muussa tapauksessa yhtiö on vaikeuksissa kirjanpitonsa ja tunnuslukujensa vääristelemisen johdosta.

Välirahoitus voi myös toimia vieraan pääoman ehtoisena, mutta heikommalla etuoikeudella varustettuna. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön rahoitus painottuu pitkälle vieraaseen pääomaan. Voi olla, että yhtiön olemassa olevat velkojat ovat asettaneet tiettyjä ehtoja, joiden täyttyessä velan korko kasvaa. Ehdot voivat liittyä esimerkiksi yhtiön velkamäärän lisääntymiseen, koska jokainen uusi velkoja periaatteessa vähentää olemassa olevien velkojien mahdollisuuksia saada velkaansa maksetuksi. Tällöin vieraan pääoman ehtoinen, mutta vasta varsinaisen vieraan pääoman erien jälkeen maksettava välipääomarahoitus voi turvata kaikkien osapuolten oikeudet parhaiten. Lisätietoja saat välirahoituksesta soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa