Minilex - Lakipuhelin

Puutteellinen asiakirja on täydennettävä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos asiakirja on joltain osin puutteellinen, on sitä täydennettävä. Täydentäminen tarkoittaa siis sitä, että asiakirjasta poistetaan jokin puute. Jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Asianosaiselle siis annetaan määräaika, jonka puitteissa täydentämisen tulee tapahtua. Asiakirjan lähettäjälle on myös ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä. Viranomaiseen saapunutta asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä.

Asianosainen voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan tai muuta asian käsittelyä varten toimittamaansa asiakirjaa sekä toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »