Minilex - Lakipuhelin

Hallintoasian vireilletulo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintoasian vireilletulo tarkoittaa sitä, että asia otetaan käsiteltäväksi viranomaiseen ratkaisun tekemistä varten. Hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen vireillepanon yhteydessä esitetty ja käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu. Asia on siis vireillä, kun viranomainen suorittaa harkintaa asiassa ratkaisuun pääsemiseksi. Asian vireilläolo saa aikaan sen, että sitä ei voida enää saattaa samaan aikaan vireille toisessa viranomaisessa. Vireilläolovaikutus eli lis pendens tarkoittaa sitä, että samaa asiaa, jossa on myös samat asianosaiset ei voida ottaa tutkittavaksi, jos se on jo jossakin viranomaisessa tutkittavana. Asia on vireillä niin kauan, kun viranomainen antaa asiassa ratkaisun, jolloin vireilläolo päättyy.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa