Minilex - Lakipuhelin

Perätön vaarailmoitus on rangaistavaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perättömässä vaarailmoituksessa on kyse sellaisen vaaran tahallisesta ilmoittamisesta, mikä ei ole todellinen. Ilmoitus hädästä, joka ei ole todellinen, kuluttaa auttajien resursseja merkityksettömästi. Täten perätön vaarailmoitus, joka voi aiheuttaa pelastustoimen tai turvatoimenpiteitä, on kielletty. Sama koskee pakokauhun aiheuttamista. Perättömät havainnot voivat koskea mitä tahansa onnettomuutta, hätää tai vaaraa, kuten esimerkiksi pommia, tulipaloa tai merihätää.

Rangaistus perättömästä vaarailmoituksesta on sakkoa tai vankeutta. Vankeusaika vaihtelee neljästätoista päivästä yhteen vuoteen. Perätön vaarailmoitus kuuluu yleisvaarallisiin rikoksiin, mutta poikkeaa muista yleisvaarallisista rikoksista siinä mielessä, ettei rikoksen olemassaoloon kuulu yleisvaarallisuus. Tekijä ilmoittaa vaaran olevan käsillä, vaikka todellisuudessa sellaista ei ole. Ilmoittajan tulee olla ilmeisen tietoinen siitä, että todellista vaaraa ei ole. 

Perätön vaarailmoitus voi tulla kalliiksi tai viedä jopa vankeuteen, joten siihen on syytä suhtautua vakavasti. Esimerkiksi hätäkeskukseen soittaminen ilman todellista vaaraa lukeutuu perättömäksi vaarailmoitukseksi. Perätön vaarailmoitus aiheuttaa turhaa työtä ja kuluja, ja vie resursseja sellaisilta pelastustehtäviltä, joissa on oikea vaaratilanne käsillä.

Rangaistavuudesta

Perättömään vaarailmoitukseen syyllistyminen edellyttää tahallisuutta ja se on rangaistavaa ainoastaan tahallisena tekona. Rangaistavuuteen riittää, että toimeen olisi tavanomaisten ohjeiden ja rutiinien mukaan ryhdytty. Rikoksentekijän tulee tietää, että ilmoitus on suhteellisen selvästi aiheeton. Mitä vakavampi perätön vaara on, sitä enemmän siihen usein tarvitaan pelastus- ja turvatoimenpiteitä, jolloin rangaistus helposti kovenee. 

Kuitenkaan tilanne, jossa vaarailmoitus on tehty, vaikka todellista vaaraa ei lopulta olisikaan havaittavissa, ei ole rangaistavaa, kun tekijä on ollut siinä uskossa, että vaaraan on aihetta. Perättömässä vaarailmoituksessa arvioidaan tekijän tietoisuutta vaaran olemassaolosta. 

Kyseessä on varsin harvinainen rikos, josta ei ole paljoa oikeuskäytäntöä rangaistuksen mittaamiseen tai kantaa niihin seikkoihin, joita erityisesti painotettaisiin tai muuten arvioitaisiin.

Vinkit

  • Hätäkeskukseen soittaminen tietoisesti ilman aihetta luetaan perättömäksi vaarailmoitukseksi.

Varoitukset

  • Rangaistus on sakkoa tai vankeutta, riippuen rikoksen luonteesta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa