Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja tuhopoltto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuhopoltolla tarkoitetaan tahallisesti sytytettyä tulipaloa. Tällaisessa teossa voi olla kyse tuhotyöstä. Tuhotyö on yleisvaarallinen rikos, josta säädetään Suomen rikoslaissa.

Lain mukaan tuhotyöhön syyllistyy se, joka sytyttää tulipalon siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa tai siten, että teosta seuraa yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa. Tällaisen tulipalon sytyttämisen lisäksi tuhotyö on kyseessä silloin, kun tekijä räjäyttää jotakin tai saa aikaan vedentulvan tai muunlaisen mullistuksen luonnontilassa. Myös räjäyttämisen tai luonnontilan mullistamisen aiheuttamisen on oltava omiaan aiheuttamaan hengen, terveyden tai huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa, jotta kyseessä olisi rangaistava tuhotyö. Lisäksi tuhotyöstä tuomitaan se, joka tuhoaa tai vahingoittaa omaisuutta, ja näin ollen aiheuttaa vakavaa vaaraa yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tulipalon sytyttämisen osalta teon rangaistavuus edellyttää yleisen vaaran aiheuttamista. Yleisellä vaaralla tarkoitetaan sitä, että vaara kohdistuu lukumäärältään määrittelemättömään ihmisjoukkoon. Tulipalon sytyttämisessä tällaista vaaraa aiheutuukin helposti, sillä tulipalo voi lähteä leviämään, jolloin palo on omiaan aiheuttamaan vaaraa useille henkilöille. Huomattavaa on se, että sytytetystä tulipalosta voidaan rangaista jo sillä perusteella, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa. Näin ollen konkreettista vaaran aiheuttamista ei edellytetä.

Se, joka syyllistyy tuhotyöhön, voidaan tuomita vankeusrangaistukseen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Myös tuhotyön yrityksestä rangaistaan. Mikäli tuhotyöteolla aiheutetaan vakavaa hengen tai terveyden vaaraa suurelle ihmisryhmälle, voi kyseessä olla erikseen laissa säädetty törkeä tekomuoto. Törkeästä tuhotyöstä voidaan rangaista esimerkiksi tilanteessa, jossa tulipalo sytytetään sellaisessa asuinrakennuksessa, jossa asuu useita ihmisiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa