Minilex - Lakipuhelin

Palveluperiaate hyvän hallinnon periaatteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinnon asiakkaat ovat yksityisiä henkilöitä, joita viranomaisten tulee palvella asianmukaisesti. Hyvään hallintoon kuuluu palveluperiaate, joka korostaa nimenomaan asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista asiointia järjestettäessä. Palveluperiaate ja viranomaisen tehtävien tuloksellinen hoitaminen merkitsevät sitä, että asiointi tulee voida tapahtua sekä hallinnossa asioivan että viranomaisen kannalta mahdollisimman nopeasti, joustavasti ja yksinkertaisesti sekä kustannuksia säästäen. Asiointi on myös pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva voi helposti muodostaa kokonaiskäsityksen asiansa hoitamiseen tarvittavan palvelun sisällöstä ja siihen liittyvistä toimista. Palvelun tulee olla asiakaslähtöistä. Esimerkiksi selkeiksi suunnitellut asiointipisteet ja viranomaisessa käsiteltäviä asioita koskevat valmiit lomakepohjat tehostavat hallinnon toimintaa ja helpottavat asiointia.

Asiakaspalvelussa on otettava huomioon asiakkaan tarpeet ja mahdolliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Asioinnin järjestämisen keinoja ja laajuutta tulee siis pyrkiä arvioimaan erityisesti palvelujen käyttäjinä olevien henkilöiden ja yhteisöjen tarpeiden kannalta. Kaikille palveluja tarvitseville on pyrittävä turvaamaan yhtäläinen mahdollisuus asiansa hoitamiseen palvelun laadusta riippumatta. Asiointimahdollisuuksien on myös vastattava mahdollisimman hyvin yhteiskunnallisten erityisryhmien tarpeisiin. Jos asiakkaana on esimerkiksi vanhus, ulkomaalainen tai vammainen, on näiden erityistarpeet otettava huomioon palvelussa. Vanhukset kenties tarvitsevat tavallista enemmän neuvontaa ja yksityiskohtaisempaa opastusta. Ulkomaalaisen henkilön palveleminen puolestaan saattaa edellyttää tulkkauksen järjestämistä. Palvelujen tulee myös olla helposti saatavilla ja tapahtua mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Lisäksi viranomaisilta edellytetään hyvää kielenkäyttöä.

Asioinnin järjestämisessä olisi kiinnitettävä huomiota myös kohteena olevan palvelun erityispiirteisiin. Julkisen sektorin on huolehdittava siitä, että hallinnossa asioivien kannalta tärkeät palvelut ovat saatavilla kaikkialla maassa ja välttämättömät tehtävät tulevat tehokkaasti hoidetuiksi. Esimerkiksi julkiseen terveydenhoitoon tai turvallisuuden ylläpitoon liittyvä toiminta tulee pyrkiä järjestämään siten, että palvelujen saanti kyetään turvaamaan myös poikkeusoloissa ja ihmisten alueellinen tasa-arvoisuus toteutuu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa