Minilex - Lakipuhelin

Päivähoito kuntalaisen subjektiivisena oikeutena


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kunnan velvollisuutena on järjestää lasten päivähoito. Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on siis oikeus päivähoitoon. Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan. Päivähoito on järjestettävissä kolmella eri tavalla, joko kunnallisena päivähoitona, yksityisellä hoidon tuella tai alle kolme vuotiaan lapsen kotihoidon tuella. Päivähoito takaa lapselle hoitopaikan ja samalla varhaiskasvatuksen.

Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, ruotsin- tai saamenkielellä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa