Minilex - Lakipuhelin

Päätöksentekomenettely konkurssissa ilman velkojainkokousta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Päätöksenteko velkojainkokouksia pitämällä on usein aikaa vievää ja lisää konkurssin kustannuksia. Velkojilla on oikeus päättää heille kuuluva asia myös muussa päätöksentekomenettelyssä. Tässä menettelyssä pesänhoitaja pyytää velkojia ilmoittamaan tiettyyn määräaikaan mennessä kantansa päätettävästä asiasta kirjallisesti, sähköisesti tai muulla soveltuvalla tavalla. Muulla päätöksentekomenettelyllä ei voida kuitenkaan sivuuttaa pakollista, ensimmäistä velkojainkokousta.

Muu päätöksentekomenettely helpottaa velkojille kuuluvan asian päättämistä, etenkin silloin kun kyseessä on jonkin selvän asian ratkaisu ja velkojainkokouksen koolle kutsuminen olisi liian hidasta. Muussa päätöksentekomenettelyssä myös velalliselle on varattava tilaisuus ilmoittaa kantansa asiassa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »