Minilex - Lakipuhelin

Päätöksen alistaminen kirkollisissa asioissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Eräät seurakuntatasolla tehtävät päätökset pitää alistaa jonkin ylemmän viranomaisen päätettäväksi. Laissa on kerrottu, minkälaiset asiat ovat alistusasioita. Alistusviranomainen voi olla asiasta riippuen tuomiokapituli, kirkkohallitus tai opetusministeriö.

Esimerkiksi kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön. Hyväksymisen jälkeen päätös pitää alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Jos seurakunnassa tehtäisiin päätös kirkkomaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta yli 10 vuodeksi, pitäisi tällainen päätös alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Jos kirkkovaltuusto tekisi päätöksen uuden kirkon taikka siunauskappelin rakentamisesta, pitäisi päätös alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Sellainen päätös, jolla päätettäisiin kirkon käyttämättä jättämisestä, pitäisi myös alistaa kirkkohallitukselle. Kirkollisen rakennuksen purkamista koskevat päätökset sekä kirkon ulkoasun tai sisäasun muuttavaa korjaamista koskevat päätökset on alistettava kirkkohallituksen päätettäviksi. Jos kirkkovaltuusto tekee päätöksen, jolla luovutettaisiin kirkkomaata, pitää päätös alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »