Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan jäsenen erottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenvelvoitteensa. Osuuskunnan säännöissä voidaan lisäksi määrätä myös muista erottamisperusteista.

Jäsenen erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus, ellei osuuskunnan säännöissä muuta määrätä. Erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä toimielimestä on toimitettava jäsenelle kirjallinen ilmoitus vähintään kuukautta ennen erottamispäätöksen tekemistä. Yleensä erottamispäätös tehdään osuuskunnan kokouksessa. Mikäli erottamisesta päättää muu toimielin kuin osuuskunnan kokous, on osuuskunnan jäsenellä oikeus vaatia asian siirtämistä osuuskunnan kokouksessa päätettäväksi.

Osuuskunnan jäsenyys päättyy, eli jäsen on erotettu osuuskunnasta, kun osuuskunnan kokous on tehnyt päätöksen erottamisesta. Osuuskunnasta erotetulla on oikeus moittia päätöstä tuomioistuimessa. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä osuuskunnan ja jäsenen välisten riitojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyllä, on erottamispäätöksen moittiminen kuitenkin annettava välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Mikäli tuomioistuin tai välimiesoikeus toteaa erottamisen pätemättömäksi, on laittomasti erotetulla oikeus saada osuuskunnalta korvaus menettämistään jäseneduista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa