Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan jäsenen erottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvat velvoitteensa. Esimerkkinä jäsenvelvoitteen laiminlyönnistä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Osuuskunnan jäsen on voinut myös rikkoa osuuskunnan sääntöjä.

 

Erottamispäätös

Jäsenen erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus tai se osuuskunnan elin, joka päättää jäsenen ottamisesta, ellei osuuskunnan säännöissä toisin määrätä. Erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä toimielimestä on toimitettava jäsenelle kirjallinen ilmoitus vähintään kuukautta ennen erottamispäätöksen tekemistä. Yleensä erottamispäätös tehdään osuuskunnan kokouksessa. Mikäli erottamisesta päättää muu toimielin kuin osuuskunnan kokous, on osuuskunnan jäsenellä oikeus vaatia asian siirtämistä osuuskunnan kokouksessa päätettäväksi. Tästä vaatimuksesta jäsenen tulee toimittaa osuuskunnalle kirjallinen vaatimus kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle ilmoitettiin erottamispäätöksestä.

 

Jäsenyyden päättyminen

Osuuskunnan jäsenyys päättyy eli jäsen on erotettu osuuskunnasta, kun osuuskunnan kokous on tehnyt päätöksen erottamisesta. Osuuskunnasta erotetulla on oikeus moittia päätöstä tuomioistuimessa. Tässä yhteydessä on kuitenkin keskeistä todeta, että erottamispäätöksen moittiminen tulee antaa tuomioistuimen sijaan välimiesten ratkaistavaksi, mikäli näin on osuuskunnan säännöissä määrätty.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa