Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan jäsen voi hakea erityistä tarkastusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jäsen voi hakea osuuskunnan kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista osuuskunnan hallinnosta ja kirjanpidosta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta. Edellytyksenä on, että ehdotusta on käsitelty ja kannatettu osuuskunnan kokouksessa laissa säädetyllä tavalla. Hakemus lääninhallitukselle on tehtävä kuukauden kuluessa osuuskunnan kokouksesta.

Ehdotus erityisen tarkastuksen toimittamisesta on tehtävä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa tai siinä osuuskunnan kokouksessa, jossa asiaa on kokouskutsun mukaisesti käsiteltävä. Hakemus voidaan tehdä, mikäli osuuskunnan jäsenet, joilla on vähintään neljäsosa jäsenten koko äänimäärästä tai kolmasosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä, ovat kannattaneet ehdotusta.

Aluehallintoviraston on kuultava osuuskunnan hallitusta ja, mikäli tarkastus hakemuksen mukaan koskee tietyn henkilön toimenpiteitä, tätä henkilöä. Erityistä tarkastusta koskevaan hakemukseen on suostuttava, mikäli tarkastuksen toimittamiseen katsotaan olevan painavia syitä. Aluehallintovirasto voi määrätä yhden tai useamman erityisen tarkastajan. Erityistä tarkastusta tarkoittava aluehallintoviraston määräys voidaan panna täytäntöön myös lainvoimaa vailla olevana.

Erityisen tarkastajan on oltava luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Erityisellä tarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Erityisestä tarkastuksesta on annettava lausunto osuuskunnan kokoukselle. Lausunto on pidettävä jäsenten nähtävänä osuuskunnan pääkonttorissa tai Internet-verkkosivuilla vähintään viikon ajan ennen osuuskunnan kokousta, sekä viivytyksettä lähetettävä jäsenelle, joka pyytää sitä. Lausunto on lisäksi asetettava nähtäväksi osuuskunnan kokouksessa.

Erityisellä tarkastajalla on oikeus saada osuuskunnalta palkkio. Osuuskunta vastaa myös muista erityisestä tarkastuksesta aiheutuvista kuluista. Tuomioistuin voi erityisistä syistä velvoittaa tarkastusta hakeneen jäsenen korvaamaan osuuskunnalle sen kulut kokonaan tai osittain.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa