Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa on kyse velallisen varallisuuteen kohdistuvasta erillistäytäntöönpanosta, jossa velallisen varoja ulosmitataan tarvittava määrä velkojalle suorituksen saamiseksi. Ulosotto eroaa konkurssista siinä, ettei velallisen varoja käytetä hänen kaikkien velkojensa kattamiseen, vaan vain tietyn velkojan ulosottoperusteella vahvistettuun velkaan. Ulosottoasian vireilletulo ja täytäntöönpano edellyttävät, että velkojalla on ulosottokaaressa tarkoitettu ulosottoperuste, jossa vastaajalle on asetettu maksu- tai muu velvoite tai määrätty turvaamistoimi, eikä ulosottoperusteessa tarkoitettu oikeus ole lakannut velan maksun, vanhentumisen tai muun syyn vuoksi. Ulosottoperusteena käy esimerkiksi tuomioistuimen riita- tai rikosasiassa antama tuomio.

Osakeyhtiön omien velkojen osalta ulosmittaus voidaan kohdistaa suoraan yhtiön omaisuuteen. Ulosmittauksen kohteena voi olla velalliselle kuuluva esine tai oikeus, joka voidaan yksilöidä ja jolla on varallisuusarvoa, jollei sellaisen omaisuuden ulosmittaamista laissa erikseen kielletä. Omaisuutta ei voida ulosmitata, mikäli yhtiö on tuomioistuimen päätöksellä asetettu konkurssiin, taikka mikäli omaisuus kuuluu sivulliselle.

Osakeyhtiön omaisuuden erillisyys sen osakkeenomistajien omaisuudesta tarkoittaa, ettei osakeyhtiölle kuuluvaa omaisuutta voida ulosmitata osakkeenomistajien velasta ja päin vastoin. Mikäli näin ollen osakkeenomistaja joutuu ulosottoon, häneltä voidaan ulosmitata ainoastaan hänen omistamiaan yhtiön osakkeita. Kun osakkeet on ulosmitattu, velallinen menettää määräämisvaltansa niihin, ja ne myydään ulosottomiehen toimesta. Vastaavasti osakkeenomistajan varallisuutta ei voida ulosmitata osakeyhtiön velasta, vaan hän vastaa siitä ainoastaan omistamiensa osakkeiden arvon vähenemisen tai menettämisen riskillä.

Väite siitä, että omaisuus kuuluu sivulliselle, ei estä omaisuuden ulosmittaamista, mikäli havaitaan, että sivullisen asema perustuu sellaiseen varallisuus- tai muuhun järjestelyyn, jolle annettu oikeudellinen muoto ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, kun otetaan huomioon velallisen käytettävissä oleva omistajan määräysvaltaan verrattava valta, omistajan toimiin verrattavat toimet sekä velallisen järjestelystä saamat edut ja muut vastaavat seikat, ja sellaista oikeudellista muotoa ilmeisesti käytetään ulosoton välttämiseksi tai omaisuuden pitämiseksi velkojien ulottumattomissa eikä hakijan saatavaa todennäköisesti muuten saada velalliselta kohtuullisessa ajassa perityksi. Ulosmittausta ei kuitenkaan saa toimittaa, jos järjestelyssä mukana oleva sivullinen saattaa todennäköiseksi, että ulosmittaus loukkaa hänen todellista oikeuttaan. Edellä mainitun perusteella esimerkiksi henkilön osakeyhtiöön ohjaama tulo voidaan ulosmitata hänen velastaan, vaikka se päällisin puolin vaikuttaisikin yhtiön varallisuudelta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa