Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön toiminnan lakkauttaminen selvitystilan kautta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön toiminnan lakkauttaminen selvitystilan kautta on yksi mahdollisuus osakeyhtiön purkamiseen. Selvitystilalla tähdätäänkin yleensä juuri osakeyhtiön olemassaolon lopettamiseen. Selvitystilalla voi kuitenkin olla myös itsenäistä merkitystä. Sitä voidaan siis joskus käyttää vain hetkellisenä aikalisänä. Seuraavaksi perehdymme kuitenkin selvitystilaan, jolla tähdätään konkreettisesti osakeyhtiön purkamiseen.

Osakeyhtiön toiminta voidaan lopettaa ja yhtiö voidaan purkaa selvitystilamenettelyn kautta vain, jos yhtiössä on enemmän varoja kuin velkoja. Jos yhtiössä on enemmän velkoja kuin varoja, yhtiö on selvitystilan sijasta asetettava konkurssiin.

Kun osakeyhtiö puretaan, siinä tulee noudattaa osakeyhtiölain määräyksiä yhtiön selvitysmenettelystä. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on osakeyhtiön varallisuusaseman selvittäminen, osakeyhtiön tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, yhtiön velkojen maksaminen sekä tämän jälkeen jäljelle jääneen omaisuuden jakaminen osakkeenomistajille tai muille tahoille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiön selvitystilaan asettamisesta. Yleensä päätös selvitystilaan asettamisesta tehdään silloin, kun yhtiön taloudellinen tilanne on heikentynyt, mutta yhtiökokous voi tehdä tämän päätöksen milloin tahansa, kunhan sitä kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Jos yhtiökokous päättää selvitystilaan asettamisesta, kyseessä on vapaaehtoinen selvitystilaan asettaminen. Joskus kuitenkin laki tai yhtiöjärjestys saattaa vaatia osakeyhtiön purkamista ja tällaisissa tilanteissa yhtiökokouksen on asetettava osakeyhtiö selvitystilaan, taikka rekisteriviranomainen tai tuomioistuin tekee sen.

Selvitystilapäätöksen tekemisen yhteydessä valitaan selvitysmiehet hallituksen ja mahdollisten muiden toimielimien tilalle. Selvitystilaa koskeva päätös tulee rekisteröidä välittömästi ja selvitysmiesten tulee antaa julkinen haaste osakeyhtiön velkojille.

Ensiksi tarvittava omaisuus muutetaan rahaksi ja liiketoiminta lopetetaan. Tämän jälkeen maksetaan velat. Jos niitä kaikkia ei pystytä maksamaan, osakeyhtiön omaisuus luovutetaan konkurssiin. Velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jäänyt netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille. Selvitystilan lopuksi selvitysmiehet laativat vielä lopputilityksen, joka tarkastetaan yhtiökokouksessa. Selvitystila katsotaan päättyneeksi ja yhtiö purkautuneeksi lopputilityksen esittämisen jälkeen. Selvitysmiesten tulee ilmoittaa yhtiön purkautumisesta viipymättä, minkä jälkeen yhtiö poistetaan kaupparekisteristä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa