Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön rahoituksen muodot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön rahoitus on erittäin olennainen osa yhtiön toimintaa ja myös samalla rahoitusta koskeva sääntely on asiakokonaisuus, joka jokaisen osakkeenomistajan pitäisi ainakin jollakin tasolla sisäistää. Rahoituksella tarkoitetaan siis kaikkia rahanlähteitä, joita yhtiö voi käyttää toimintansa rahoittamiseen, eli esimerkiksi raaka-aineiden hankintaan, laitteiden hankintaan ja ylläpitoon, mahdolliseen tuotekehitykseen, markkinointiin ja työntekijöiden palkkoihin etc. Ideaalitilanteessahan yhtiön liiketoiminta on voitollista ja se voi kustantaa kaikki tulevan toiminnan aiheuttamat kulut aikaisemmilla voittovaroillaan ja jättää jotakin vielä "sukanvarteen". Toisaalta aina voittoa ei välttämättä kerry. Lisäksi yhtiön on jollain tavalla saatava tehtyä myös alkuinvestoinnit toiminnan alkuun saattamiseksi ennen kuin voittoa alkaa vielä kertymään. Seuraavaksi perehdymme eri rahoitusmuotoihin ja niiden eroihin.

Osakeyhtiö voi rahoittaa toimintaansa ensinnäkin karkeasti kolmella tavalla. Yhtiön ulkopuolisen rahoituksen muotoja ovat oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset yhtiöön. Ulkopuolisen rahoituksen lisäksi yhtiö voi rahoittaa toimintaansa myös sen omalla tulorahoituksella. Tulorahoitus on yhtiölle sen toiminnan tuloksesta syntynyttä pääomaa, jota ei ole jaettu osinkojen muodossa osakkeenomistajille. Toisin sanoen tulorahoitus on juuri sitä edellä mainittua yhtiön tuottamaa liikevoittoa, joka päätetään käyttää yhtiön hyväksi ja jättää jakamatta, ainakaan kaikkea siitä, yhtiön omistajille. Jos voittoa ei tule tai voitto halutaan jakaa osinkoina omistajille, jotta omistajat pysyisivät tyytyväisinä sijoituksiinsa ja mahdollisesti osakkeiden arvo jopa nousisi, tarvitaan muuta rahoitusta.

Yhtiön ulkopuolinen rahoitus tulee tällöin kyseeseen. Ulkopuolista rahoitusta on joko yhtiöön oman pääoman ehdoin sijoittavilta taikka yhtiötä lainoittavilta kerättyä pääomaa. Yrityksen osakkeenomistajan ja velkojan oikeudellinen asema poikkeavat huomattavasti toisistaan. Velkojan oikeus suoritukseen ei näet lähtökohtaisesti ole sidottu yrityksen taloudelliseen menestykseen. Velkoja antaa yhtiölle lainan, jonka takaisinmaksuajasta sovitaan kuten yleensä myös korosta. Korko on korvausta velkojalle pääoman luovuttamisesta yhtiön käyttöön määräajaksi. Velan korot yhtiön on maksettava, vaikka se ei tuottaisi lainkaan voittoa. Toisaalta on tavanomaista, että jos yhtiö nojaa liikaa vieraaseen pääomaan, eli velkarahoitukseen ja sitä kohtaavat heikommat ajat, on se huomattavasti pahemmissa vaikeuksissa kuin tilanteessa, jossa rahoitus tulisi osakkeenomistajilta.

Yhtiö saattaa nimittäin tarvita uutta velkaa maksaakseen vanhat velkansa ja tällöin yhtiön vakavaraisuus voi näyttää velkojan kannalta niin heikolta, että yhtiön maksukykykin voi olla uhattuna. Tällöin velan korko nousee ja hankala kierre syvenee. Velkahan ei ole aina välttämättä ole korollista, sillä koroista kuten muistakin asioista voidaan poiketa rahoitussopimukseen otettavin ehdoin. Vieraan pääoman ongelmien vuoksi kannattaa rahoitus järjestää ainakin osin oman pääoman ehtoisena. Eli siis osakeannilla tai omien osakkeiden myymisellä tai muilla sijoituksilla osakeyhtiöön voidaan kerätä omaa velatonta pääomaa. Osakkeenomistajan asemaan liittyy velkojan asemaa merkittävämpi riskitekijä. Osakkeenomistajan sijoituksen kannattavuus riippuu yhtiön taloudellisesta menestyksestä. Osakkaan rajoitettuun vastuuseen ja yhtiön pääomajärjestelmään kuuluu se, että osakkaille voidaan maksaa suorituksia vain osakeyhtiölain mukaisia varojenjakosäännöksiä noudattaen. Tähän varojenjakoon liittyy sekä yhtiön maksukyvyn, että vakavaraisuuden kontrolli.

Osakkeenomistajan sijoituksille yhtiöön ei siis tarvitse maksaa korkoa. Maksettu tuotto sijoitukselle, eli osinko riippuu yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Tästä johtuen oman pääoman ehtoinen rahoitus on yhtiölle turvallisempaa. Toisaalta osingon tuotto on korkeampaa kuin velkarahan, jolloin oman pääoman ehtoinen rahoitus tulee tietyssä mielessä vierasta pääomaa kalliimmaksi yhtiölle. Vaatii paljon tietämystä ja asiantuntemusta kehittää yhtiölle juuri sille sopiva pääomarakenne, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen liiketoiminnan tuoton. Lisätietoja osakeyhtiön rahoituksesta tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa