Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön toiminta voidaan lopettaa ja yhtiö voidaan purkaa selvitystilamenettelyn kautta, jos yhtiössä on enemmän varoja kuin velkoja. Purkaminen selvitystilan kautta ei ole mahdollista, jos yhtiössä on enemmän velkoja kuin varoja. Tällöin yhtiö on selvitystilan sijasta asetettava konkurssiin.

Kun osakeyhtiö puretaan, siinä tulee noudattaa osakeyhtiölain määräyksiä yhtiön selvitysmenettelystä. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on osakeyhtiön varallisuusaseman selvittäminen, osakeyhtiön tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, yhtiön velkojen maksaminen sekä tämän jälkeen jäljelle jääneen omaisuuden jakaminen osakkeenomistajille tai muille tahoille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Yhtiö voidaan asettaa selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä taikka rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen määräyksen perusteella. Selvitystila alkaa lähtökohtaisesti heti, kun päätös siitä on tehty. Samalla kun päätös selvitystilasta tehdään, valitaan yksi tai useampi selvitysmies. Selvitysmies korvaa kaikki yhtiöoikeudelliset toimielimet lukuun ottamatta yhtiökokousta. Selvitysmenettelystä on ilmoitettava kaupparekisteriin.

Selvitysmies selvittää yhtiön velat ja hakee julkisen haasteen velkojille. Kun yhtiön velat on maksettu, jäljelle jäänyt omaisuus jaetaan osakkeenomistajille. Osakkeenomistajille varoja voidaan maksaa vasta kun kaikki yhtiön velat on maksettu. Omaisuuden jakaminen voi tapahtua rahana tai muuna omaisuutena. Lähtökohtaisesti osakkeenomistajat saavat omaisuutta jako-osuutena osakkaiden lukumäärän mukaisessa suhteessa, ellei yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole muusta sovittu. Jako-osuudesta voidaan maksaa selvitystilan aikana ennakkoa turvaavaa vakuutta vastaan. Jos selvitystilassa todetaan, etteivät yhtiön varat riitä kaikkien velkojen maksuun, selvitysmiesten on haettava yhtiön asettamista konkurssiin.

Jos päätöksen selvitystilaan asettamisesta on tehnyt yhtiökokous, se voi myös päättää siitä, että selvitystila lopetetaan ja yhtiön toimintaa jatketaan. Tätä mahdollisuutta ei ole, jos selvitystilamenettely johtuu rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksestä. Selvitystilamenettelyä ei voi kuitenkaan enää lopettaa siinä vaiheessa, kun osakkeenomistajille on jo maksettu jako-osuudet.

Osakeyhtiö katsotaan puretuksi sen jälkeen, kun selvitysmiesten tekemä lopputilitys on esitetty yhtiökokouksessa. Osakeyhtiön purkautuessa yhtiö menettää itsenäisen oikeushenkilöllisyytensä. Purkaminen onkin ilmoitettava viipymättä kaupparekisteriin. Selvitystilaa voidaan tietyissä tapauksissa jatkaa, jos purkamisen jälkeen yhtiöön ilmaantuu uusia varoja, tai jos yhtiötä vastaan nostetaan kanne. Selvitystila voi jatkua myös siksi, että selvitystoimille ilmaantuu jokin muu selvä tarve.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa