Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön lopputilitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos yhtiön toimintaa ei haluta enää jatkaa ja yhtiöllä on enemmän varoja kuin velkoja, yhtiö puretaan osakeyhtiölaissa säädetyn selvitystilamenettelyn kautta. Selvitystilamenettelyn tarkoitus on yhtiön varallisuuden selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi sekä velkojen maksaminen ja ylijäämän toimittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Jos taas yhtiön varat eivät riitä velkojen maksamiseen, on selvitysmiehen luovutettava yhtiö konkurssiin. Purkamismenettely toteutetaan yleensä noin 6 kuukaudessa jos velkojat eivät vastusta sitä ja osakkeenomistajat ovat päätöksistä yksimielisiä.

Yhtiö asetetaan purkamista varten selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä. Selvitystila voi olla vapaaehtoinen taikka rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen määräämä pakkoselvitys. Päätöksen osakeyhtiön vapaaehtoisesta purkamisesta tekee yhtiökokous vähintään 2/3 enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Samalla valitaan yksi tai useampi selvitysmies huolehtimaan purkamismenettelystä. Selvitysmiehellä on erinäisiä tehtäviä selvitystilan viemiseksi loppuun. Kun hän on suorittanut nämä tehtävät, hänen tulee laatia lopputilitys, joka sitten tarkastetaan yhtiökokouksessa.

Lopputilityksellä tarkoitetaan kertomusta selvitysmiehen hallinnosta ja koko selvitysmenettelystä ja siihen tulee sisältyä selostus yhtiön omaisuuden jaosta. Se sisältää myös tilinpäätökset, toimintakertomukset ja mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta ja siihen tulee liittää tilintarkastajan lausunto lopputilityksestä ja tilinpäätöksestä, jos yhtiössä on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämänä tilintarkastaja. Näiden toimien jälkeen selvitysmiehen velvollisuus on kutsua osakkeenomistajat viipymättä yhtiökokoukseen tarkastamaan ja hyväksymään kyseinen lopputilitys. Selvitysmenettely päättyy tähän ja lopputilitys ilmoitetaan rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa kokouksesta. Yhtiö katsotaan purkautuneeksi, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen yhtiökokouksessa, ja selvitysmiehen tulee ilmoittaa se rekisteröitäväksi viipymättä. Jos asiaan liittyen heräsi kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä osaaviin lakimiehiimme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa