Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön lopettaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos yhtiön toimintaa ei haluta enää jatkaa ja yhtiöllä on enemmän varoja kuin velkoja, yhtiö puretaan osakeyhtiölaissa säädetyn selvitystilamenettelyn kautta. Selvitystilamenettelyn tarkoitus on yhtiön varallisuuden selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi sekä velkojen maksaminen ja ylijäämän toimittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Osakeyhtiön selvitystilaan asettamisesta päättää yhtiökokous määräenemmistöllä, eli päätöstä pitää kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Jos tämä päätös tehdään, samassa yhteydessä tulee valita selvitysmies tai selvitysmiehet hallituksen ja mahdollisten muiden toimielinten tilalle. Tämän jälkeen osakeyhtiön selvitystilaan asettamista koskeva päätös tulee rekisteröidä kaupparekisteriin.

Seuraavaksi osakeyhtiön velkojille annetaan julkinen haaste. Hakemukseen on liitettävä luettelo yhtiön tiedossa olevista veloista. Kaupparekisteri antaa määräpäivän, johon mennessä velkojien on ilmoitettava saatavansa kaupparekisterille. Selvitysmies realisoi tarvittavan määrän varoja velkojen maksamiseksi ja maksaa yhtiön velat. Kaikki velat, jotka pystytään maksamaan, maksetaan. Jos kaikkea ei pystytä maksamaan, osakeyhtiön omaisuus luovutetaan konkurssiin.

Velkojen maksun jälkeen jäljelle jäänyt netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille tai muille tahoille, jos yhtiöjärjestyksessä määrätään asiasta. Selvitysmies tai selvitysmiehet antavat vielä lopputilityksen, joka käsitellään yhtiökokouksessa. Yhtiö on purettu, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen yhtiökokouksessa. Lopuksi selvitysmies tai selvitysmiehet ilmoittavat lopputilityksen ja yhtiön purkautumisen kaupparekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa