Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön lopettaminen konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön purkamisessa yhtiön toiminta loppuu kokonaan. Konkurssissa on puolestaan kyse velallisen kaikkia velkoja koskevasta maksukyvyttömyysmenettelystä, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssiin voidaan asettaa siis sellainen velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin velallisen, eli osakeyhtiön kohdalla sen hallituksen, taikka velkojan hakemuksesta. Velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Tuomioistuin määrää pesänhoitajan, joka hallinnoi konkurssipesää esimerkiksi hoitamalla ja myymällä velallisen omaisuutta.

Konkurssiin asetettu osakeyhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos konkurssin päättyessä omaisuutta ei ole jäljellä. Osakeyhtiö katsotaan purkautuneeksi myös, jos jäljellä olevan omaisuuden käytöstä on määrätty konkurssissa. Jos konkurssin päättyessä ei ole jäljellä omaisuutta tai konkurssissa on määrätty jäljellä olevan omaisuuden käytöstä, yhtiö katsotaan purkautuneeksi sen jälkeen, kun lopputilitys konkurssissa on hyväksytty.

Pesänhoitajan on laadittava lopputilitys, kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus muutettu rahaksi. Lopputilityksen tulee sisältää selvitys konkurssipesän hallinnosta ja velkojien jako-osuuksista. Lopputilitys pitää hyväksyä velkojainkokouksessa.

Kun lopputilitys on hyväksytty, pesänhoitajan tulee ilmoittaa siitä viivytyksettä Oikeusrekisterikeskukselle. Vähintään yhden pesänhoitajan on allekirjoitettava tämä ilmoitus. Oikeusrekisterikeskus tiedottaa lopputilityksestä Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka merkitsee tiedon kaupparekisteriin. Silloin kun osakeyhtiön konkurssi raukeaa varojen vähyyden vuoksi, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa yhtiön kaupparekisteristä oma-aloitteisesti saatuaan tiedon raukeamisesta tuomioistuimelta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa