Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön lopettaminen ja selvitysmies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön purkamiseen johtavan selvitysmenettelyn tarkoituksena on osakeyhtiön varallisuusaseman selvittäminen, osakeyhtiön tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, yhtiön velkojen maksaminen sekä tämän jälkeen jäljelle jääneen omaisuuden jakaminen osakkeenomistajille tai muille tahoille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.  Osakeyhtiön selvitystila alkaa silloin, kun yhtiön lopettaminen on tullut ajankohtaiseksi ja sitä koskeva päätös on tehty yhtiökokouksessa osakeyhtiölain edellyttämällä määräenemmistöllä.

Päätöksen tekemisen yhteydessä on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies osakeyhtiön hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston tilalle. Selvitystilan alkaminen ja selvitysmiehet on merkittävä rekisteriin. Mikäli yhtiöllä ei ole toimikelpoista selvitysmiestä, sen määrää hakemuksesta viime kädessä rekisteriviranomainen. Mikäli yhtiöllä ei ole tarpeeksi varoja selvityskulujen maksamiseksi tai sen varallisuusasema on epäselvä, rekisteriviranomaisen on poistettava yhtiö rekisteristä selvitysmiestä määräämättä, ellei osakkeenomistaja, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuksista.

Selvitysmiehet hoitavat osakeyhtiön asioita yhtiön selvitystilan aikana osakeyhtiön tavallisten toimielinten sijasta. Selvitysmiehet korvaavat siten yhtiökokousta lukuun ottamatta kaikki osakeyhtiön yhtiöoikeudelliset toimielimet. Selvitysmiehet edustavat yhtiötä yksin tai yhdessä normaalien edustussäännösten noudattamisen sijaan. Selvitysmiehet edustavat yhtiötä toistaiseksi voimassa olevan ajan.

Selvitysmiesten tehtävänä on selvittää yhtiön varallisuusasema, eli ottaa selvää yhtiön varoista ja veloista. Selvitysmiesten tulee tämän jälkeen mahdollisimman pian muuttaa tarpeellinen omaisuusmäärä rahaksi, jotta yhtiön velat voidaan maksaa. Tämän jälkeen he maksavat nämä yhtiön velat annettuaan velkojille julkisen haasteen. Jäljelle jäänyt ylijäämä maksetaan osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi selvitysmiesten tehtäviin kuuluu laatia tarvittaessa tilinpäätös ja toimintakertomus. Tämän vuoksi osakeyhtiössä tulee olla enemmän varoja kuin velkoja, jotta selvitysmenettelyä voidaan käyttää.

Selvitysmenettelyn lopuksi selvitysmiehet laativat kertomuksen koko selvitysmenettelystään eli lopputilityksen. Siihen on liitettävä tilinpäätökset, toimintakertomukset ja mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta. Jos yhtiössä on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämänä tilintarkastaja, lopputilitys on myös annettava hänelle tilintarkastuskertomusta varten.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa