Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön lopettaminen ja selvitysmenettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun osakeyhtiö puretaan, siinä tulee noudattaa osakeyhtiölain määräyksiä yhtiön selvitysmenettelystä. Selvitystilamenettelyä käytetään silloin, kun osakeyhtiössä on enemmän varoja kuin velkoja. Mikäli yhtiöllä taas on velkoja enemmän kuin varoja, tulee osakeyhtiö tällöin asettaa konkurssiin selvitystilan sijasta. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on osakeyhtiön varallisuusaseman selvittäminen, osakeyhtiön tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, yhtiön velkojen maksaminen sekä tämän jälkeen jäljelle jääneen omaisuuden jakaminen osakkeenomistajille tai muille tahoille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Osakeyhtiön selvitystila ja siinä noudatettava selvitystilamenettely alkaa sen jälkeen, kun sitä koskeva päätös on tehty. Päätös voidaan tehdä osakeyhtiön yhtiökokouksessa määräenemmistöllä, eli päätöstä pitää kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokous voi myös määrätä selvitystilan alkamispäivästä myöhempänä ajankohtana tulevaisuudessa. Yhtiökokous voi myöhemmin päättää aloittamansa selvitystilan lopettamisesta ja jatkaa yhtiön toimintaa, jos tähän on olemassa edellytyksiä. Myös rekisteriviranomainen tai tuomioistuin voi määrätä selvitystilan alkamisesta, mikäli yhtiön toiminnassa ilmenee tiettyjä vakavia puutteita, joita ei korjata, tai jos se on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.

Kun päätös selvitystilan alkamisesta on tehty, on samalla valittava hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston tilalle yksi tai useampi selvitysmies, jotka hoitavat yhtiön asioita selvitystilan aikana. Selvitysmiesten tehtävänä on muuttaa rahaksi selvitystä varten tarvittava määrä yhtiön omaisuutta ja maksaa yhtiön velat mahdollisimman pian. Selvitystilan alkaminen ja selvitysmiehet on merkittävä rekisteriin. Mikäli yhtiöllä ei ole toimikelpoista selvitysmiestä, sen määrää hakemuksesta viime kädessä rekisteriviranomainen. Mikäli yhtiöllä ei ole tarpeeksi varoja selvityskulujen maksamiseksi tai sen varallisuusasema on epäselvä, rekisteriviranomaisen on poistettava yhtiö rekisteristä selvitysmiestä määräämättä, ellei osakkeenomistaja, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuksista.

Selvitystilan aikana selvitysmiehet antavat julkisen haasteen yhtiön velkojille ja tämän jälkeen selvitysmiesten tulee maksaa yhtiön velat. Kun kaikki vaaditut velat on maksettu, selvitysmiehet jakavat yhtiön jäljelle jääneen omaisuuden osakkeenomistajille. Lopuksi selvitysmiehet antavat lopputilityksen hallinnostaan laatimalla kertomuksen koko selvitysmenettelystä osakkeenomistajille, missä on selostus yhtiön omaisuuden jaosta. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokouksessa. Jos kuitenkin yhtiön purkamisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muutoin tarvitaan selvitystoimenpiteitä, selvitystilaa on jatkettava. Mikäli sinulla on vielä kysyttävää osakeyhtiön selvitysmenettelystä, lakimiehemme auttavat mielellään!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa