Minilex - Lakipuhelin

Oikeus palkkioon yhtiössä tehdystä työstä kommandiittiyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus saada kohtuullinen palkkio siitä työstä, jonka hän yhtiön hyväksi tekee. Toki palkkion lisäksi yhtiömies nostaa osuutta yhtiön tekemästä voitosta. Palkkion ja voiton erona on lähinnä se, että palkkio lasketaan kuuluvaksi yrityksen kuluihin ja siten myös velkoihin, jolloin palkkio tulee aina maksettavaksi yhtiömiehelle ennen kuin yhtiö edes harkitsee voiton jakamista omistajille. Palkkio maksetaan ennen jopa äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuutta. Tämä kohtuullinen palkkio mitoitetaan sen mukaan, mitä vastaavasta työstä yleensä maksetaan.

Käytännössä yhtiön hyväksi tehtävää työtä voi olla niin hallinnollinen työ kuin yrityksen toimialaan liittyvä tavanomainen ammatillinen työ. Olennaista on, että työstä maksettava palkkio kuitenkin vastaa alalla tavanomaista palkkaa. Nostamalla tavanomaista korkeampaa palkkaa voisi yhtiömies kiertää voitonjakoon liittyvää järjestystä ja saada varallisuutta yhtiöstä ennen muita yhtiömiehiä. Myös alempi palkkio tarkoittaa käytännössä jaettavan voitto-osuuden kasvattamista. Yhtiösopimuksessa on mahdollista sopia, että yhtiömiehellä ei ole erikseen oikeutta palkkioon työstään yhtiössä, vaan hänen palkkiokseen katsotaan oma osuutensa yhtiön voitosta. Tällainen sopiminen on usein tarkoituksenmukaista etenkin toiminnan alkuvaiheessa, jossa palkkioiden maksaminen yhtiömiehille saattaisi tarpeettomasti heikentää yhtiön taloutta.

Usein kuitenkin on järkevää sopia ainakin jollain tasolla maksettavan palkkion suuruudesta, sillä muutoin yhtiömiesten kesken voi syntyä epäselvyyksiä myöhemmin tehtävän työn määrästä sekä tilanne voi muuttua epäreiluksi osan yhtiömiehistä tehdessä palkatta huomattavasti muita enemmän työtä. Tehtävästä työstä voidaan sopia yhtiösopimuksessa, mutta siitä voidaan sen lisäksi laatia työsopimus. Työsopimus voi olla tarkoituksenmukainen vaihtoehto silloin jos työn sisällöstä ja muista ehdoista hautaan sopia tarkemmin, eikä kaikkea haluta kirjata yksityiskohtaisesti yhtiösopimukseen.

On huomattava myös, että oikeus palkkioon yhtiön hyväksi tehdystä työstä on myös kommandiittiyhtiön äänettömillä yhtiömiehillä. Työn tekeminen kommandiittiyhtiölle ei siis edellytä yhtiömieheltä vastuunalaisuutta. Luonnollisesti on mahdollista, että kommandiittiyhtiölle työskentelee myös kokonaan yhtiön ulkopuolisia henkilöitä. Näitä kohdellaan kuten muidenkin yritysten työntekijöitä, eli heidän työsuhteistaan sovitaan erillisillä työsopimuksilla, eikä työnteolla ole kytkentää tällöin yhtiön omistukseen. On tavanomaista, että yhtiön hyväksi työskentelee sekä yhtiömiehiä, että yhtiölle ulkopuolelta palkattuja työntekijöitä.

Työn tekeminen yhtiön hyväksi voi siis järjestyä monella tavalla. Voidaan sopia, että palkkiollista työtä ei tehdä, jolloin yhtiömiehet nostavat vain voitto-osuuttaan, joskin usein tekevät tämän lisäksi työtä yhtiön eteen myös palkattomasti. Voidaan sopia, että yhtiömiehistä osa tai kaikki työskentelevät yhtiölle. Myös äänettömien yhtiömiesten sekä kokonaan yhtiön ulkopuolisten työntekijöiden työstä voidaan sopia. Muistettava kuitenkin on, että työntekijöiden palkkiot kuuluvat ennen voiton jakamista maksettaviin eriin, jolloin liian laajasti määritelty työntekovelvollisuus voi tehdä yhtiön kannattamattomaksi kirjanpidossa. Tämä toki vähentää verotettavaa voittoa, mutta samalla heikentää yhtiön houkuttelevuutta ulospäin. Lisätietoja aiheesta saa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa