Minilex - Lakipuhelin

Oikeus edustaa kommandiittiyhtiötä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus edustaa kommandiittiyhtiötä on jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä. Tämä on oikeus, joka yhtiömiehelle kuuluu jo lain mukaisesti ja yhtiömiesten onkin sovittava erikseen, mikäli siitä halutaan poiketa. Edustamisella tarkoitetaan ennen kaikkea oikeutta kirjoittaa yhtiön nimi sitoumuksiin sekä esiintyä yhtiön puolesta esimerkiksi tuomioistuimessa tai muissa viranomaisissa. Yhtiöhän ei voi esiintyä ilman edustajaa missään. Jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on lakisääteinen oikeus tehdä yhtiön nimissä sitoumuksia toisen toimijan kanssa. Sitoumuksia voivat olla esimerkiksi erilaiset sopimukset yhteistyökumppaneiden tai vaikkapa asiakkaiden kanssa.

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan äänettömällä yhtiömiehellä ei ilman erityistä valtuutusta ole oikeutta hoitaa yhtiön asioita. Äänetön yhtiömies lukuun ottamatta muutamia etuoikeuksia esiintyy siis yhtiön suhteen kuten kuka tahansa ulkopuolinen, ilman edustusoikeutta ja päätäntävaltaa. Äänetön yhtiömies voidaan toki erikseen määrätä yhtiön edustajaksi, jolloin tilanne näiltä osin muuttuu.

Mistä tiedetään, että edustaja ei väärinkäytä asemaansa? Rajoitus on siinä, että edustamisen tulee pysyä edustajan toimivallan sekä yhtiön toimialan ja tarkoituksen rajoissa. Mikäli edustamisessa poiketaan yhtiön toimialasta, eli vaikkapa ravintolapalveluista, mikäli tämä on yrityksen toimiala, tulee tälle poikkeamiselle olla kaikkien yhtiömiesten, myös äänettömien yhtiömiesten, suostumus. Sama koskee yhtiön tarkoitusta, eli yleensä voiton tuottamista yhtiömiehille. Siispä rahan luovuttaminen vaikkapa hyväntekeväisyyteen vaatisi muiden yhtiömiesten suostumusta.

Oikeutta edustaa yhtiötä voidaan erikseen rajoittaa yhtiösopimuksessa, esimerkiksi sopimalla ettei tietyillä vastuunalaisilla yhtiömiehillä ole oikeutta edustaa yhtiötä, taikka että yhtiötä saa edustaa vain kaksi tai useampi yhtiömies yhdessä. Näin voidaan vielä vähentää edustajan ylilyöntien riskiä ja varmistua siitä, että edustajia on ainakin kaksi kerrallaan, jolloin tehtävät päätökset käyvät aina läpi edes jonkinasteisen seulan. Edustaminen voidaan jaotella vielä aktiiviseen ja passiiviseen edustamiseen. Näistä aktiivista on kaikki sitoumusten allekirjoittamisesta yhtiön edustamiseen esimerkiksi viranomaisten luona. Aktiivista edustamisoikeutta voidaan siis rajoittaa. Jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on rajoittamaton passiivinen edustamisoikeus. Tämä tarkoittaa oikeutta ottaa vastaan yhtiölle osoitettu haaste taikka muu tiedonanto siten, että tämän katsotaan saapuneen yhtiön haltuun.

Mikäli yhtiömies eroaa yhtiöstä, oikeus edustaa yhtiötä päättyy. Ero on merkittävä kaupparekisteriin, jotta ulkopuolinen toimija tietää, ettei yhtiömiehellä ole enää oikeutta edustaa yhtiötä. Jos merkinnän poistaminen unohtuu, on yhtiöllä aina suuri riski siitä, että entisen yhtiömiehen esiintyessä yhtiön edustajana vielä eron jälkeenkin, voisivat hänen yhtiön nimissä tekemänsä sitoumukset tulla aidosti yhtiötä velvoittaviksi. Mikäli kommandiittiyhtiölle on nimitetty toimitusjohtaja, on toimitusjohtajalla oikeus edustaa yhtiötä sellaisissa asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä. Mikäli toimitusjohtajana toimii yhtiön vastuunalainen yhtiömies, on hänellä oikeus edustaa yhtiötä kaikissa asioissa, ellei toisin ole määrätty.

Edustaminen on siis melko selkeää, mikäli se tapahtuu normaalilla tavalla vastuunalaisten yhtiömiesten toimesta. Jos kuitenkin tätä mallioletusta halutaan muuttaa, on yhtiömiesten mietittävä tarkkaan, mikä olisi yhtiön kannalta paras vaihtoehto. Edustamisen tulisi olla joustavaa eikä kohtuuttoman hankalaa. Toisaalta pitäisi voida myös valvoa, että täysin järjettömiä päätöksiä ei tehdä. Tarvittaessa apua saa kääntymällä juridiikan asiantuntijan puoleen. Helposti tämä onnistuu soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa