Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana ei voi toimia esteellinen henkilö. Asiamieheksi tai avustajaksi esteellinen on henkilö, jonka lähiomainen toimii samassa asiassa tuomioistuimen jäsenenä. Esteellinen on myös henkilö, joka on itse toiminut tuomioistuimen jäsenenä, esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä aikaisemmin asiaa käsiteltäessä. Jos henkilö on tehnyt asiaa koskevan viranomaispäätöksen, ei hän voi toimia samassa asiassa asianosaisen asiamiehenä tai avustajana. Sellainen henkilö, joka itse tai jonka edustama toimisto on edustanut tai avustanut asiassa vastapuolta, ei voi toimia toisen asianosaisen edustajana tai avustajana.

Asiamies tulee esteelliseksi myös tilanteessa, jossa asiaa käsittelevä tuomari on asianosaiselle laissa tarkoitetulla tavalla läheinen ja kyseinen tuomari on jo asianosaisen tai tämän avustajaksi tai asiamieheksi pyytämän henkilön tiedossa. Asianosainen ei saa tässä tapauksessa valita itselleen sellaista avustajaa tai asiamiestä, että asiaa käsittelevä tuomari tulisi siitä syystä esteelliseksi jatkamaan asian käsittelyä. Jos taas avustajaksi tai asiamieheksi pyydetty henkilö on jo ennen asian vireille tuloa avustanut asianosaista kyseisessä asiassa, hän saa jatkaa tehtävässä, ja tällöin kyseinen tuomari estyy käsittelemästä asiaa.

Asiaa käsittelevän tuomioistuimen on evättävä esteellisen asiamiehen esiintymisoikeus asiassa. Asiamiehellä tai avustajalla, jolta on evätty esiintymisoikeus jutussa, on oikeus hakea epäämispäätökseen muutosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa