Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaun ja päätöksen korjaamisen suhde

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muutoksenhaun ja päätöksen korjaamisen suhteesta ei säädetä hallintolaissa erikseen. Oikaisuvaatimuksen käsittely on kuitenkin samassa viranomaisessa ensisijainen päätöksen korjaamismenettelyyn nähden, koska viranomaisella on velvollisuus ratkaista oikaisuvaatimus. Toisin sanoen, kun oikaisuvaatimus on tehty, päätöksen muuttamisen tulee tapahtua oikaisuvaatimuksen johdosta, vaikka muutos olisi tehtävissä korjausmenettelyssä. Menettelytavat eivät ole valinnaisia. Oikaisuvaatimuksen vireilläolo ei kuitenkaan estää päätöksen korjaamista sellaisella perusteella, johon oikaisuvaatimuksessa ei ole vedottu.

Valituksen vireilläolo ei puolestaan estä päätöksen korjaamista hallintoviranomaisessa. Hallintoviranomainen voi suorittaa korjauksen silloinkin, kun päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus muuhun kuten ylempään viranomaiseen. Korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta tulee kuitenkin ilmoittaa muutoksenhakuviranomaiselle. Korjaamisasiassa tehty päätös on myös toimitettava tälle viranomaiselle. Jos muutoksenhakijalla ei ole enää oikeussuojan tarvetta, korjaaminen voi johtaa oikaisuvaatimuksen tai valituksen raukeamiseen.

Viranomaisella on nimenomainen velvollisuus antaa informaatiota hallintolaissa tarkoitetun virheen korjaamiskeinon olemassaolosta ja käyttömahdollisuudesta. Lisäksi hallintoviranomaisen ja muutoksenhakuviranomaisen keskinäisen yhteistyön merkitys ylipäänsä on tärkeää tilanteessa, jossa virheen korjaaminen ja muutoksenhaku ovat samanaikaisesti vireillä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa