Minilex - Lakipuhelin

Uusi selvitys asiavirheen korjaamisen perusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Uuden selvityksen huomioon ottamisessa ei ole kysymys sellaisesta asian käsittelyn kuluessa tehdyn virheen korjaamisesta kuin muissa asiavirheen korjaamisperusteissa perinteisesti tarkoitetaan. Toisaalta uuden selvityksen kautta aikaisemmin ratkaistu asia tulee uuteen valoon ja aikaisempi päätös näyttäytyy hallinnon asiakkaan kannalta sisällöltään virheellisenä. Hallinnon palveluperiaate puoltaa asian ratkaisemista itseoikaisuteitse uudelleen.

Uusi selvitys voi olla uutta, ennestään tuntematonta tai selvitystä, jota ei ole tiedetty tai osattu ottaa huomioon asiaa ensi vaiheessa ratkaistaessa. Uusi selvitys voi esimerkiksi osoittaa aikaisemman selvityksen, esimerkiksi tosiseikoiltaan, virheelliseksi. Uutena selvityksenä voi lisäksi tulla kysymykseen päätöksen tekemisen jälkeen ilmaantuneet tosiseikat kuten asianosaisen olosuhteissa tapahtuneet muutokset. Asiavirheen korjaaminen on siis mahdollista perustaa niin sanottuihin jälkiseikkoihin.

Tällä laajennuksella, jolla asiavirheen korjaaminen on mahdollistettu uuden selvityksen saamisen perusteella, pyritään tehostamaan hallintopäätösten itseoikaisua tilanteissa, joissa olisi edellytykset toisenlaisen päätöksen tekemiseen kuin aikaisemmin. Asiavirheen korjaamisen muodossa tapahtuva itseoikaisu mahdollistaa siten sen, ettei henkilön esimerkiksi tarvitse tehdä uutta hakemusta saattaakseen asian uudelleen vireille viranomaisessa. Tämä sääntely voi sopia esimerkiksi joihinkin lupa-asioihin ja ulkomaalaisasioihin. Kuitenkin jos päätöksenteko on sidottu johonkin määräaikaan kuten esimerkiksi kansalaisuuslaissa hakemuksen ratkaisuajankohtaan, hallintopäätöstä ei voida korjata päätöksen tekemisen jälkeen tapahtuneiden seikkojen nojalla.

Edellytyksenä uuden selvityksen käyttämiselle asiavirheen korjaamisen perusteena tulee myös olla, että selvitys voisi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Mikä tahansa uusi selvitys ei siten edellytä korjaamismenettelyyn ryhtymistä tai korjaamisen suorittamista, vaan uuden selvityksen tulee olla nimenomaan sellaista, joka voi vaikuttaa olennaisella tavalla tehdyn päätöksen sisältöön.

Virheen korjaaminen uuden selvityksen nojalla on mahdollista ainoastaan asianosaisen eduksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa