Minilex - Lakipuhelin

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikkuminen maastossa ilman maanomistajan lupaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maanomistajan lupa tarvitaan maastoliikennelain mukaan pääsääntöisesti aina, kun moottorikäyttöisellä ajoneuvolla liikutaan maa-alueella. Lupaa maanomistajalta ei kuitenkaan tarvita kaikissa tapauksissa, ja laissa onkin nimenomaan eritelty tehtävät, joiden hoitamiseen maanomistajalta ei tarvitse pyytää suostumusta.

Lupaa ei tarvita yleisesti poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen virkatehtäviin tai sairaankuljetukseen taikka palo- ja pelastustoimen tehtäviin eikä myöskään muihin virkatehtäviin eikä energia- tai tietoliikennelaitteiden huoltotöihin. Lupaa ei myöskään tarvita erilaisissa elinkeinon harjoittamiseen liittyvissä tehtävissä, esimerkiksi poronhoitoon kuuluviin töihin poronhoitoalueella ja kalastuksen vaatimaan kulkemiseen moottorikelkalla, jos henkilö saa merkityksellisen osan toimeentulostaan kalastuksella.

Ammattimaisessa metsätaloustyössä käytettävien koneiden huolto- ja korjaustöiden vaatimaan kulkemiseen lumipeitteen aikana ei vaadita maanomistajan suostumusta. Mikäli tieolot ovat vaikeat, saa vakinaiseen asuntoon sen sijainnin vuoksi kulkea toisen maa-alueella ilman lupaa, kunhan kulkeminen rajoitetaan välttämättömään. Vaikeasti liikuntavammaisen henkilön ja hänen saattajansa liikkumiseen maastossa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei myöskään tarvita maanomistajan lupaa.

Taajaman ulkopuolella moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköiminen tien välittömään läheisyyteen silloin, kun turvallinen pysäköinti sitä edellyttää, ei ole myöskään luvanvaraista toimintaa. Mikäli siitä kuitenkin aiheutuu kohtuutonta haittaa maa-alueen omistajalle tai haltijalle, se ei ole ilman lupaa sallittua.

Lupaa ei tarvita myöskään liikkumiseen malminetsintäalueella tai 30 metrin etäisyydellä sen rajasta.

Myös jääpeitteinen vesialue luetaan maastoalueeksi lukuun ottamatta jääteitä. Tällaisella alueella jokaisella on normaalisti oikeus liikkua moottorikäyttöisellä ajoneuvolla aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä. Kilpailuja tai ajotapahtumia ei saa kuitenkaan järjestää ilman vesistön omistan tai haltijan kirjallista lupaa, minkä lisäksi tällaisten tapahtumien järjestäminen voi edellyttää myös ympäristölupaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa