Minilex - Lakipuhelin

Miten avoin yhtiö puretaan?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön purkamisesta, siihen liittyvästä selvittämisestä sekä omaisuuden jaosta säädetään avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa. Avoin yhtiö voi purkautua usealla eri tavalla. Purkamista edeltää usein selvitystila, jonka aikana yhtiön toiminta lopetetaan ja velat maksetaan. Purkamisen jälkeen yhtiötä ei ole enää olemassa.

Laissa säädetään erilaisista perusteista, joihin vetoamalla yhtiömies voi vaatia avoimen yhtiön purkamista ja selvitysmenettelyn aloittamista. Luonnollisesti yhtiösopimukseen voidaan ottaa muitakin perusteita. Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista ensinnäkin silloin, kun hän on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomista koskeva aika on kulunut loppuun, tai kun sovittu yhtiökausi on päättynyt. Toiseksi, purkamisen aloittamiseen oikeuttaa toisen yhtiömiehen konkurssi tai yhtiöosuuden ulosmittaus. Kolmanneksi, yhtiömies voi vedota purkuperusteeseen, kun toinen yhtiömies on kuollut eikä yhtiön toiminnan jatkamisesta ole tästä huolimatta sovittu. Viimeiseksi, purkamisen perusteena voi olla yhtiön toiminnan jatkamiselle asetettujen edellytysten raukeaminen.

Purkamista voi yhtiömiehen lisäksi vaatia kuolleen yhtiömiehen kuolinpesä, konkurssipesä tai ulosmitatun yhtiöosuuden pakkohuutokauppaostaja.

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa säädetään lisäksi tilanteista, joissa yhtiön purkaminen tapahtuu suoraan lain nojalla. Jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä sitä ole vuoden kuluessa nostettu vähintään kahteen, katsotaan avoin yhtiö purkautuneeksi. Jos avoin yhtiö on ajautunut konkurssiin eikä yhtiöllä ole omaisuutta konkurssin päättyessä, katsotaan yhtiö purkautuneeksi, kun konkurssin lopputilitys on hyväksytty.

Avoin yhtiö voi purkautua yhtiömiesten välisellä sopimuksella. Tällöin yhtiö purkautuu suoraan ilman selvitysmenettelyä.

Yhtiömiehillä on oikeus sopia yhtiösopimuksessa siitä, miten yhtiö puretaan. Jos tällaisesta ei ole otettu määräyksiä yhtiösopimukseen eivätkä yhtiömiehet ole sopineet asiasta erikseen, avoin yhtiö selvitetään ja todetaan purkautuneeksi laissa annettuja säännöksiä noudattaen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »