Minilex - Lakipuhelin

Miten avoimen yhtiön toiminta voidaan lopettaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiö on mahdollista lopettaa usealla eri tavalla. Pääsääntöisesti avoimen yhtiön toiminnan lopettaminen edellyttää erityisen selvitysmenettelyn läpikäymistä ennen kuin yhtiö voidaan katsoa lopetetuksi. Yhtiömiehet voivat kuitenkin avoimelle yhtiömuodolle ominaiseen tapaan sopia sopimuksella avoimen yhtiön lopettamisesta laissa säädetystä poiketen.

Avoin yhtiö voidaan ensinnäkin lopettaa yhtiömiesten välisellä sopimuksella ilman selvitysmenettelyä. Jos yhtiö taas ajautuu konkurssiin, loppuu sen toiminta konkurssimenettelyn kautta. Avoimen yhtiön toiminta voi loppua myös siihen, että laissa säädetty yhtiömiesten vähimmäismäärä ei täyty. Tämän mukaan, jos yhtiömiesten määrä on tippunut yhteen eikä määrää ole vuoden kuluessa nostettu kahteen, voidaan yhtiö katsoa lopetetuksi. Edellä mainittujen lisäksi yhtiömies voi vedota erityisiin laissa säädettyihin perusteisiin yhtiön toiminnan lopettamiseksi.

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia purkamista, kun yhtiönsopimus on irtisanottu tai kun sovittu yhtiökausi on päättynyt, toinen yhtiömies joutuu konkurssiin tai tämän omaisuus ulosmitataan, toinen yhtiömies on kuollut eikä toiminnan jatkamisesta ole sovittu tai edellytykset yhtiön toiminnan jatkamiselle ovat rauenneet.

Avoimen yhtiön lopettamisesta on ilmoitettava erityisellä lomakkeella patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Vähintään yhden yhtiömiehen tai hänen valtuuttamansa on allekirjoitettava lomake. Jos kaikki yhtiömiehet eivät allekirjoita lomaketta, on lomakkeeseen liitettävä selvitys siitä, että avoimen yhtiön toiminta on lopetettu. Yhtiöllä olevat mahdolliset yrityskiinnitykset on kuoletettava tai toisen yrityksen otettava vastattavaksi. Jos avoimen yhtiön toiminta on lopetettu selvitysmenettelyn kautta, poikkeaa toiminnan lopettamisesta ilmoittaminen edellä mainitusta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa