Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa objektiviteettiperiaate?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Objektiviteettiperiaate on yksi hallinnon oikeusperiaate. Objektiviteettiperiaate edellyttää sitä, että hallintotoiminnan on oltava asianmukaista ja puolueetonta. Virkamies ei saa esimerkiksi suosia ystäviään tai tavoitella itselleen hyötyä. Virkamiehet eivät myöskään saa olla esteellisiä. Jos virkamies on esteellinen, tämä ei saa osallistua päätöksentekoon. Esteellisyys voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun virkamies joutuisi tekemään päätöksen omaa sukulaistaan koskevassa asiassa. Tällöin virkamies ei ei saa osallistua päätöksentekoon, jotta hallintotoiminnan puolueettomuus ei vaarannu. Virkamies ei myöskään saa ottaa lahjuksia vastaan. Lahjuksen antaminen, tarjoaminen tai lupaaminen virkamiehelle on rikos.

Vaatimus viranomaisen toimien puolueettomuudesta ilmentää siis hallinto-oikeudellista objektiviteettiperiaatetta. Sen mukaan hallintotoiminta ei saa perustua epäasiallisiin tai hallinnolle muuten vieraisiin perusteisiin. Tällaisia perusteita voivat olla, kuten edellä on todettu, esimerkiksi ystävien suosinta, henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu tai julkisyhteisön erityisten taloudellisten etujen tavoittelu. Viranomaisen päätöksenteon ja toiminnan yleensäkin on oltava puolueetonta ja objektiivisesti perusteltavissa. Viranomaisen tulee siis toisin sanoen asiaa ratkaistessaan tukeutua vai asiallisesti perusteltaviin perusteisiin. Objektiviteettiperiaate ilmenee erityisesti hallinnossa noudatettavissa esteellisyyssäännöksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa