Minilex - Lakipuhelin

Hallinnon oikeusperiaatteet ohjaavat viranomaisen toimintaa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Hallinnon oikeusperiaatteet kuuluvat hyvän hallinnon perusteisiin. Niiden tehtävänä on ohjata viranomaisten harkintavaltaa. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on myös oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallinnon oikeusperiaatteiden tehtävänä on siis toisaalta varmistaa asiakkaiden asianmukainen kohtelu ja toisaalta estää viranomaista ylittämästä omaa toimivaltaansa. Jos viranomainen ei noudata hallinnon oikeusperiaatteita, saattaa seurauksena olla se, että päätös myöhemmin kumotaan. Hyvän hallinnon oikeusperiaatteita ovat yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuuden periaate, objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa