Minilex - Lakipuhelin

Mitä sisäpiiritieto on?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sisäpiiritiedolla voidaan yleiskielessä asiayhteydestä riippuen tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Arvopaperimarkkinarikosten kohdalla sisäpiiritiedolla on kuitenkin oma merkityssisältönsä. Jotta arvopaperimarkkinarikoksia olisi helpompi ymmärtää, täytyy tietää, mitä sisäpiiritiedolla tarkoitetaan näiden rikosten yhteydessä.

Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon. Tieto voi koskea rahoitusvälineitä, liikkeellelaskijaa tai arvopaperimarkkinoita yleensä. Sisäpiiritietoa voi kuvailla tiedoksi, jota järkevä sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksen perusteena, jos se julkistettaisiin.

Tiedon on oltava riittävän täsmällistä, jotta se voi olla sisäpiiritietoa. On tehtävä ero sisäpiiritiedon ja epävarmoihin seikkoihin perustuvan tiedon tai markkinahuhujen välillä. Täsmällisellä tiedolla tarkoitetaan esimerkiksi tietoa, joka viittaa sellaisiin olosuhteisiin tai tapahtumiin, jotka ovat jo ilmenneet tai tapahtuneet tai joiden voidaan kohtuudella odottaa ilmenevän tai toteutuvan. Tiedon täsmällisyyden vaatimukseen kuuluu myös se, että sen perusteella voidaan tehdä arvio sen mahdollisesta vaikutuksesta rahoitusvälineiden arvoon.

Tieto voi olla sisäpiiritietoa vain, jos sitä ei ole julkistettu tai se ei muuten ole ollut markkinoilla saatavissa. Tiedon julkistamisella tarkoitetaan sen saattamista yleisön ja tiedotusvälineiden saataville, esimerkiksi tiedotustilaisuudessa.

Sisäpiiritiedon tulee koskea seikkaa, joka on omiaan vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Tiedon tulee olla arvopaperimarkkinoilla käytettävien yleisten arviointiperusteiden mukaan olla sellainen, että sillä voi olla vaikutusta arvopaperin arvoon. Tosiasiallista vaikutusta ei vaadita. Nyrkkisääntönä on pidetty asiantuntevan sijoittajan näkemystä tiedon arvopaperin arvoon vaikuttavasta luonteesta.

Yleisimpiä esimerkkejä sisäpiiritiedosta ovat tieto tulevasta yritysjärjestelystä, toimeksiannosta, osakennista, osto- tai lunastustarjouksesta, yhtiön osakkeen nimellisarvon alentamisesta, osakesarjojen yhdistämisestä tai jakamisesta, osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen sisällöstä ja yhtiön tulosvaroituksesta.

Sisäpiiritietona ei pidetä sellaista tietoa, joka on tuotettu yhdistämällä julkisesti saatavissa olevia tietoja yksityisesti käytettäväksi. Tällaisia tietoja yhdistelemällä tehdyt johtopäätökset ja analyysit eivät ole sisäpiiritiedoksi katsottavaa tietoa.

Arvopaperimarkkinoiden toimivuus edellyttää luottamusta markkinoiden puolueettomuuteen eli siihen, että markkinoilla kaikki ovat samassa asemassa niin toimintaoikeuksien kuin toimintamahdollisuuksienkin suhteen. Luottamuksen turvaamiseksi tarvitaan lainsäädäntöön perustuvia arvopaperimarkkinoita ohjaavia velvoitteita ja rajoituksia. Tämän vuoksi sisäpiiritiedon väärinkäyttäminen on katsottu tarpeen säätää rangaistavaksi teoksi.

Vinkit

- Julkisesti saatavilla olevia tietoja yhdistelemällä saatu tieto ei ole sisäpiiritietoa

Varoitukset

- Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on rangaistava teko. Rangaistus vaihtelee sakon ja vankeusrangaistuksen välillä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa