Minilex - Lakipuhelin

Mitä on kurssin vääristäminen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kurssia ei saa vääristää. Kurssin vääristämisellä tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopaperia koskevaa harhaanjohtavaa osto- tai myyntitarjousta, näennäiskauppaa ja muuta vilpillistä toimintatapaa, liiketoimia ja muita toimia, jotka antavat väärää tai harhaanjohtavaa tietoa julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta. Samoin kurssin vääristämistä ovat liiketoimet ja muut toimet joilla yksi tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien hinnan epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle. Lisäksi julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopaperia koskevan väärän tai harhaanjohtavan tiedon julkaiseminen tai muu levittäminen katsotaan kurssin vääristämiseksi, jos tiedon julkaisija tai levittäjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tiedon olevan väärää tai harhaanjohtavaa. Kuitenkaan joukkoviestinnän ammattilaiset eivät työssään syyllisty väärän tai harhaanjohtavan tiedon julkaisemisen tai levittämisen vuoksi kurssin vääristämiseen, paitsi jos esimerkiksi tiedon julkaissut toimittaja saa itselleen erityistä etua tai hyötyä tiedon julkaisemisesta tai levittämisestä.

Liiketoimi tai muu toimi, joka antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa arvopaperista, tai jolla varmistetaan arvopaperien hinta keinotekoiselle tasolle, ei kuitenkaan ole kurssin vääristämistä, jos sillä on hyväksyttävä peruste ja se täyttää Rahoitustarkastuksen hyväksymät kyseisessä julkisessa kaupankäynnissä tai monenkeskisessä kaupankäynnissä noudatettavat markkinatavat.

Se, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä vääristää julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kurssia jollain yllä mainitulla tavalla, on tuomittava kurssin vääristämisestä rangaistukseen. Rangaistus kurssin vääristämisestä on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Kurssin vääristämisrikos ei tule kyseeseen, kun julkisessa arvopaperikaupassa ostetaan liikkeellelaskijan omia osakkeita. Tämä pätee vain, jos markkinoiden väärinkäyttödirektiivi ja sen alaiset asetukset sallivat oston. Saman direktiivin nojalla tehty sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen arvopaperien hinnan vakauttaminen ei ole rikoksen tarkoittama arvopaperikauppa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa