Minilex - Lakipuhelin

Mitä on hyvä hallintotapa?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Hyvä hallintotapa ymmärretään hallintojärjestelmäksi, jolla johdetaan ja valvotaan organisaation toimintaa. Julkisen hallinnon alalla hyvä hallintotapa liitetään sisällöllisesti hyvään hallintoon. Hyvä hallintotavan on katsottu edellyttävän muun ohella huolellisuutta asian selvittämisessä, käsittelyn viivytyksettömyyttä, asianmukaisuutta päätöksen tiedoksiannossa sekä neuvontavelvollisuutta. Esimerkiksi hallintolain sisältämä vaatimus ilmoittaa asianosaiselle kuulemisen tarkoitus tilanteessa, jossa kuuleminen on järjestettävä hallintoasian selvittämiseksi, ilmentää hyvän hallintotavan periaatteita.

Hyvää hallintotapaa on käytetty tulkintaa tukevana argumenttina erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa nimenomaisen säännöksen puuttuessa on jouduttu kiinnittämään huomiota menettelyn hyväksyttävyyteen ja yleisiin käyttäytymisnormeihin. Hyvän hallintotavan sivuuttamisesta on tavallisesti ollut virkamiehelle seurauksena huomautus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa