Minilex - Lakipuhelin

Mitä on hyvä hallintotapa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyvä hallintotapa ymmärretään hallintojärjestelmäksi, jolla johdetaan ja valvotaan organisaation toimintaa. Julkisen hallinnon alalla hyvä hallintotapa liitetään sisällöllisesti hyvään hallintoon. Hyvä hallintotavan on katsottu edellyttävän muun ohella huolellisuutta asian selvittämisessä, käsittelyn viivytyksettömyyttä, asianmukaisuutta päätöksen tiedoksiannossa sekä neuvontavelvollisuutta. Esimerkiksi hallintolain sisältämä vaatimus ilmoittaa asianosaiselle kuulemisen tarkoitus tilanteessa, jossa kuuleminen on järjestettävä hallintoasian selvittämiseksi, ilmentää hyvän hallintotavan periaatteita.

Hyvää hallintotapaa on käytetty tulkintaa tukevana argumenttina erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa nimenomaisen säännöksen puuttuessa on jouduttu kiinnittämään huomiota menettelyn hyväksyttävyyteen ja yleisiin käyttäytymisnormeihin. Hyvän hallintotavan sivuuttamisesta on tavallisesti ollut virkamiehelle seurauksena huomautus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa