Minilex - Lakipuhelin

Mitä hallinnon lainalaisuuden periaatteella tarkoitetaan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinnon lainalaisuudella tarkoitetaan, että menettely hallinnossa on aina järjestettävä lain säännösten mukaiseksi. Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Hallinnon lainalaisuuden periaate on yksi oikeusvaltion tärkeä kulmakivi, sillä sen kautta toimeenpanovaltaan, eli julkisen vallan käyttämään lainsoveltamistoimintaan, välittyy laeista välittyvä kansanvaltaisuus julkisen vallan käytössä.

Se, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, tarkoittaa konkreettisesti siis sitä, että julkisen vallan käyttäjällä on toiminnassaan aina oltava toimivaltaperuste, joka on palautettavissa lakiin. Toisaalta se, että kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia, tarkoittaa koko oikeusjärjestystä, sekä lakeja että alemmanasteisia säädöksiä, kuten asetuksia. Julkista valtaa ei saa käyttää lainvastaisesti.

Hallinnon lainalaisuuden periaate lävistää koko hallinnon alan. Esimerkiksi oikeus saada toimivaltainen viranomainen käsittelemään asia, on yksi merkki siitä, että hallinnon lainalaisuuden periaate toteutuu käytännössä. Hallinnon lainalaisuudella pyritään siis siihen, että asian eteneminen viranomaisessa on lainmukaista, ja että myös jälkikäteinen oikeussuoja toteutuisi. Hallinnon lainalaisuus sisältää myös hallinnon oikeusperiaatteet ja niiden noudattamisen julkisen vallan käytössä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa