Minilex - Lakipuhelin

Mitä asianosaiskelpoisuus tarkoittaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian jokaisella asianosaisella on oltava asianosaiskelpoisuus. Asianosaiskelpoisuus tarkoittaa oikeudellista kykyä esiintyä asianosaisena oikeudenkäynnissä. Asianosaiskelpoisuus ei ole riippuvainen tietyn oikeudenkäynnin vireille tulosta, vaan se on henkilöön liittyvä ominaisuus. 

Asianosaiskelpoisuus on myös ehdoton prosessinedellytys. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tuomioistuin voi ottaa sille toimitettua asiaa tutkittavakseen, jos kantaja- tai vastaajapuolen henkilöltä puuttuu asianosaiskelpoisuus. Tuomioistuin jättää viran puolesta kanteen tutkimatta, jos asianosaiseksi pyrkivältä taholta puuttuu asianosaiskelpoisuus.

Asianosaiskelpoisuus siviiliasiassa on niillä, jotka voivat olla yksityisoikeuksien subjektina eli jotka voivat omissa nimissään tulla oikeutetuiksi tai velvoitetuiksi. Toisin sanottuna siviilioikeudellisesti oikeuskelpoinen henkilö on myös siviiliasiassa asianosaiskelpoinen. Kaikilla luonnollisilla henkilöillä on asianosaiskelpoisuus, joka alkaa syntymästä ja päättyy kuolemaan. Asianosaiskelpoisuus, toisin kuin oikeudenkäyntikelpoisuus, ei siis riipu esimerkiksi iästä. Myöskään esimerkiksi henkilön kansalaisuudella tai psyykkisillä ominaisuuksilla ei ole asianosaiskelpoisuuden suhteen merkitystä.

Oikeushenkilöiden asianosaiskelpoisuus alkaa samalla hetkellä kuin niiden oikeuskelpoisuus. Oikeuskelpoisuuden alkaminen taas riippuu oikeushenkilöä säätelevästä lainsäädännöstä. Esimerkiksi osakeyhtiön asianosaiskelpoisuus syntyy sen rekisteröinnin jälkeen. Oikeushenkilö menettää asianosaiskelpoisuutensa yleensä, kun se puretaan. Oikeushenkilöiden ohella myös tiettyjä muita yhteenliittymiä, erityisesti jakamattomia kuolinpesiä ja konkurssipesiä, on pidetty asianosaiskelpoisina.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa