Minilex - Lakipuhelin

Milloin suoritetaan esitutkinta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä. Esitutkinta toimitetaan tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin, esimerkiksi poliisin tekemien omien havaintojen perusteella, kun rikosta on syytä epäillä. Rikoksen asianomistajalla voi tietyissä tilanteissa kuitenkin olla valtaa siihen, suoritetaanko esitutkintaa vai ei.

Kuitenkin asianomistajarikoksissa, eli kun syyttäjä saa nostaa syytteen rikoksesta ainoastaan asianomistajan vaatimuksesta, esitutkinta toimitetaan vain, jos asianomistaja on ilmoittanut esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. Jos asianomistaja ei vielä tiedä rikoksesta, voidaan esitutkinta myös tällöin aloittaa. Jos asianomistaja peruuttaa rangaistusvaatimuksensa tai ilmoittaa ettei hänellä ole vaatimuksia, tutkinta on lopetettava. Esitutkinta on syyttäjän vaatimuksesta asianomistajarikoksissakin toimitettava, jos syyttäjä saa lain mukaan nostaa syytteen yleisen edun perusteella. Tällöin ei siis edellytetä asianomistajan vaatimusta.

Jo alhainen todennäköisyys rikoksesta riittää esitutkinnan aloittamiseen. Kuitenkin, jos rikos on vähäinen, siitä ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa eikä asianomistajalla ole vaatimuksia, voidaan esitutkinta jättää toimittamatta. Esitutkinta voidaan myös lopettaa, jos se todennäköisesti johtaisi syyttämättä jättämiseen tai jos tutkinnasta aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttomat asian laatuun ja mahdolliseen seuraamukseen nähden. Esitutkinnan lopettaminen edellyttää lisäksi, ettei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi sen jatkamista. Esitutkinta on aloitettava uudelleen, mikäli se olisi perusteltua myöhemmin ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi.

Esitutkinnassa pyritään selvittämään rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat. Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon niin epäiltyä vastaan kuin myös hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Esitutkinta-aineisto on lähtökohtaisesti pidettävä salassa esitutkinnan aikana. Esitutkinnan päätyttyä sen aikana kertynyt aineisto lähetetään syyttäjälle syyteharkintaa varten, paitsi esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa rikosta ei ole tehty tai siitä ei ole löytynyt tarpeeksi näyttöä syyteharkintaa varten.

Esitutkinta voidaan siis aloittaa, kun on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen. Asianosaisen kannattaa huomioida, että hänellä on tarvittaessa oikeus hankkia oikeudenkäyntiavustaja avukseen jo esitutkintaan. Asianosaisen velvollisuudet riippuvat hänen asemastaan esitutkinnassa, tällainen velvollisuus on esimerkiksi asianomistajan totuusvelvollisuus. Esitutkintaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan asianosaiselle esitutkinnan aikana hänen asemansa esitutkinnassa sekä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa. Lakimies voi tarvittaessa auttaa esitutkintaan ja avustajan hankkimiseen liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa