Minilex - Lakipuhelin

Millä perusteilla voi vaatia yhtiön purkamista?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön yhtiömiehellä, eli yhtiön omistajalla on oikeus vaatia avoimen yhtiön purkamista joissakin tilanteissa. Tämä on tärkeää yhtiömiehelle, koska avoimen yhtiön toiminta ei ole samalla tavalla itsenäistä kuin vaikkapa osakeyhtiöllä, vaan se riippuu pitkälti yhtiömiesten tekemisistä ja myös tekemättä jättämisistä. Avoimen yhtiön yhtiöosuutta, eli yhtiömiehelle kuuluvaa omistusosuutta ei voi myydä kenelle hyvänsä, koska muilla yhtiömiehillä on oltava mahdollisuus tehdä itse ratkaisunsa siitä, ovatko muut yhtiömiehet sopivia ja luotettavia liikekumppaneita. Yhtiömies voi joutua omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuuseen myös muiden yhtiömiesten yhtiölle aiheuttamista veloista.

Toisaalta taas on tärkeää, että yhtiömies voi tietyin edellytyksin myös lopettaa toimintansa yhtiössä, jäämättä lopuksi ikäänsä vastuuseen yhtiön tulevaisuuden sitoumusten täyttämisestä. Tämän vuoksi laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä mahdollistaa aina yhtiösopimuksen irtisanomisen. Koska muita yhtiömiehiä ei voida velvoittaa jatkamaan yhtiötoimintaa alkuperäisestä yhtiömiesten kokoonpanosta poikkeavalla tavalla, on lähtökohta se, että yhtiö purkautuu, mikäli joku yhtiömiehistä irtisanoo yhtiösopimuksensa ja irtisanomisaika kuluu loppuun. Yhtiö purkautuu myös, mikäli yhtiösopimuksessa sovittu yhtiökausi on päättynyt. Yhtiökaudesta voivat siis yhtiömiehet halutessaan sopia ja sillä tarkoitetaan siis ajanjaksoa, jonka kuluessa yhtiö on toiminnassa, ja jonka päätyttyä toiminta lakkaa.

Avoin yhtiö purkautuu myös lähtökohtaisesti, jos yhtiömies joutuu konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmitataan. Sama pätee tilanteeseen, jossa joku yhtiömies on kuollut eikä ole sovittu tai sovita yhtiön toiminnan jatkamisesta tästä huolimatta, tai edellytyksiä yhtiön toiminnan jatkamiselle ei enää ole. Yhtiömiehen lisäksi yhtiön purkamista saa edellä esitetyin ehdoin vaatia myös yhtiömiehen kuolinpesä tai konkurssipesä, tai se, joka on ostanut ulosmitatun yhtiöosuuden.

Huomioitavaa on siis, että jokaisessa tapauksessa yhtiön toimintaa voidaan jatkaa muiden yhtiömiesten yksimielisellä päätöksellä niin, että he lunastavat purkuperusteen aiheuttaneen yhtiömiehen yhtiöosuuden. Mikään pakko heillä ei kuitenkaan ole tätä tehdä. On siis hyvä muistaa, että edellä mainitut tilanteet oikeuttavat vaatimaan yhtiön purkamista, mutta toisaalta mahdollistavat myös toiminnan jatkamisen. Tilanteista seuraavien käytännön toimien yksityiskohdat kuitenkin voivat vaatia lakiasioiden ammattilaisen konsultointia.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa