Minilex - Lakipuhelin

Mikä on vesikulkuneuvorekisteri?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtakunnallista vesikulkuneuvorekisteriä pidetään muun muassa vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi sekä vesikulkuneuvojen käyttämisestä luonnolle tai muulle ympäristölle ja yleiselle luonnon virkistyskäytölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Rekisteriä pidetään myös valvonta- ja pelastustoiminnan tukemiseksi sekä vesien käytön suunnittelua ja varautumissuunnittelua varten.

Nykyisin vesikulkuneuvorekisteriä pitää Liikenteen turvallisuusvirasto, mutta se hankkii rekisteröintitoiminnan järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut julkisilta tai yksityisiltä yhteisöiltä eli sopimusrekisteröijiltä. Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo näiden sopimusrekisteröijien rekisteröintitoimintaa. Rekisteröitävän vesikulkuneuvon omistajan on ennen vesikulkuneuvon käyttöönottoa Suomessa tehtävä kirjallinen rekisteröinti-ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle. Vesikulkuneuvorekisterin tietojen on oltava ajan tasalla, ja tämän vuoksi kaikista rekisteriin merkittyjen vesikulkuneuvoa ja sen moottoria koskevien teknisten tietojen muutoksista sekä vesikulkuneuvon käyttötarkoitusta ja pääasiallista käyttökuntaa koskevien tietojen muutoksista on vesikulkuneuvon omistajan tai haltijan kirjallisesti ilmoitettava rekisterinpitäjälle kuukauden kuluessa muutoksen tapahtumisesta. Kuitenkaan rekisteriin ei tarvitse ilmoittaa sellaisen omistajan tai haltijan, jolla on henkilötunnus, nimen, henkilötunnuksen, osoitteen tai kotikunnan muutoksista tai kuolemasta eikä sellaisen oikeushenkilön (esim. yritys tai säätiö) yhteystietojen muutoksista, jonka yritys- ja yhteisötunnus on merkitty rekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa