Minilex - Lakipuhelin

Mikä on väylämaksuilmoitus?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Maksuvelvollisen, eli pääsääntöisesti laivanisännän, on annettava tulliviranomaiselle ilmoitus väylämaksun määräämistä varten. Väylämaksuilmoituksen tulee sisältää kaikki tarvittavat tiedot maksun määräämistä varten.

Kun alus saapuu ulkomailta Suomeen, väylämaksuilmoitus annetaan siihen tullitoimipaikkaan, jossa aluksen tuloselvitys tapahtuu. Milloin taas alus on kotimaanliikenteessä, tulee maksuvelvollisen antaa väylämaksuilmoitus siihen tullitoimipaikkaan, jonka toimialueella olevaan satamaan alus saapuu.

Mikäli maksuvelvollinen ei ole antanut maksuilmoitusta tai ilmoitus on joiltakin olennaisilta osiltaan vajavainen, tulliviranomaisen on kehotettava maksuvelvollista määräajassa antamaan väylämaksuilmoitus tai täydentämään puutteellista ilmoitusta. Tulliviranomaisen tulee kehottaa maksuvelvollista arviomaksatuksen uhalla. Jos maksuilmoitusta ei vielä kehotuksestakaan huolimatta ole annettu tai väylämaksua ei voida periä täydennetynkään ilmoituksen perusteella, maksatus on toimitettava tällöin arvion mukaan. Ennen arviomaksatusta maksuvelvolliselle on vielä varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa