Minilex - Lakipuhelin

Mikä on laivanisännistöyhtiö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaksi tai useampia henkilöitä tai yhteenliittymiä voivat sopia kauppamerenkulun harjoittamisesta laivanisännistöyhtiön muodossa omistamallaan yhdellä alusrekisteriin merkityllä aluksella. Laivanisännistöyhtiössä kukin laivanisäntä vastaa toiminnassa syntyneistä velvoitteista vain laivaosuutensa mukaisessa suhteessa.

Kun laivanisännistöyhtiö perustetaan, tulee henkilöiden laatia yhtiön perustamisesta kirjallinen sopimus. Mikäli yhtiösopimusta myöhemmin tulee tarve muuttaa, muutos on pätevä ainoastaan silloin, kun kaikki laivanisännät ovat hyväksyneet muutoksen yksimielisesti.

Laivanisännistöyhtiössä tulee olla aina pääisäntä. Pääisännän asuinpaikan on oltava Euroopan talousalueella, mutta liikenneministeriö voi tarvittaessa myöntää poikkeuksia asuinpaikkavaatimuksesta. Pääisännäksi voidaan myös valita oikeushenkilö, kuten yhtiö tai säätiö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Pääisännän pääsääntöisenä tehtävänä on hoitaa yhtiön juokseva hallinto laivanisäntien antamien ohjeiden mukaisesti sekä toimia yhtiön puolesta sitä koskevissa asioissa tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona. Laivanisännistöyhtiön kokouksen päätöksellä pääisännälle voidaan antaa valtuuksia myös muihin tehtäviin.

Laivanisännistöyhtiön asioista päätetään laivanisännistöyhtiön kokouksessa. Laivanisännistöyhtiön kokouksen kutsuu koolle yleensä pääisäntä, mutta kokous on myös kutsuttava koolle, jos laivanisännät, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista laivaosuuksista, kirjallisesti vaativat kokouksen koolle kutsumista ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa